Wat houdt de beleggingsoptie ‘beveiliging van de meerwaarden’ in?

Een beleggingsverzekering van het type tak 23 geeft u mogelijk uitzicht op een hoger rendement dan een tak 21-oplossing. Maar er is ook een zeker risico aan verbonden. De optie ‘beveiliging van de meerwaarden’, die sommige verzekeraars aanbieden, helpt u om dit risico te beperken.

Als u belegt in tak 23, dan is het zeer belangrijk dat u belegt in fondsen of een combinatie van fondsen die bij uw beleggingsprofiel passen. U hebt daarbij de keuze tussen fondsen uit verschillende risicoklassen. Uw makelaar bepaalt samen met u uw beleggingsprofiel en zal u oplossingen voorstellen die bij u passen. U leest er meer over in het artikel ‘Hoe kies ik een fonds dat past bij mijn risicoprofiel?’.

Met een tak 23-verzekering krijgt u uitzicht op een hoger rendement. Daartegenover staat dat een tak 23-verzekering steeds een zeker risico meebrengt. Hoe meer u uw belegging spreidt en hoe meer u belegt in fondsen met een lage risicoklasse, des te kleiner dat beleggingsrisico.

Tegelijkertijd kunt u, als uw belegging in fondsen het goed gedaan heeft, uw winst veilig stellen. Dat doet u concreet door (een bepaald percentage van) uw meerwaarden over te dragen naar een fonds dat een gewaarborgde intrestvoet biedt. U kiest zelf welk gedeelte van uw meerwaarden u overdraagt: volledig of een bepaald percentage.

Deze techniek komt ook voor bij groepsverzekeringen.

Voorbeeld

Roos belegt € 10.000 in een combinatie van twee fondsen: € 5.000 in fonds A en € 5.000 in fonds B. Fonds A levert na één jaar een meerwaarde op van 6%. Fonds B blijft status-quo. Roos heeft met haar makelaar afgesproken dat elk jaar 5% van de meerwaarde overgeheveld wordt naar een fonds met een gewaarborgd rendement. In dit geval zal dus 5% van het rekeningtegoed van fonds A overgedragen worden. Bij fonds B gebeurt er niks. In dit voorbeeld is geen rekening gehouden met instap- of beheerskosten.

Meer info over de Tak 23 verzekering.