Wat houdt de beleggingsoptie ‘automatische herbalancering’ in?

Als u belegt in een tak 23-oplossing en daarbij in meerdere fondsen investeert, dan bestaat de kans dat na verloop van tijd de initiële verdeling niet langer gerespecteerd is. De optie ‘automatische herbalancering’ brengt uw portefeuille opnieuw in lijn met uw beleggingsprofiel.

Wanneer u intekent op de tak 23-polis, dan kiest u voor een bepaalde mix van fondsen in lijn met uw beleggingsprofiel. Maar elk fonds heeft zijn eigen kenmerken: risicoklasse, volatiliteit … Doorheen de tijd is de kans dan ook zeer groot dat uw oorspronkelijke verdeling niet langer gerespecteerd wordt. Als één fonds uitzonderlijk goed presteert bijvoorbeeld, wordt die verhouding al scheefgetrokken.

Daarom is het belangrijk om de optie ‘automatische herbalancering’ te benutten. Die optie zorgt ervoor dat vanaf een bepaalde afwijking (bijvoorbeeld 5% afwijking ten opzichte van de oorspronkelijke verdeling) de nodige overdrachten uitgevoerd worden om terug naar die initiële verdeling te komen. Zo wordt uw belegging opnieuw in lijn gebracht met uw oorspronkelijk doel.

Voorbeeld

Annabel investeert € 10.000 in drie fondsen:

  • Fonds A belegt uitsluitend in aandelen
  • Fonds B belegt uitsluitend in obligaties
  • Fonds C belegt uitsluitend in cash

Ze heeft de optie ‘automatische herbalancering’ in haar contract onderschreven vanaf 5%.

Na twee maanden wordt de drempel van 5% bereikt omdat het aandelenfonds het schitterend doet en de twee andere fondsen status-quo gebleven zijn. De optie wordt geactiveerd en via de nodige overdrachten van het aandelenfonds naar de twee andere fondsen wordt de oorspronkelijke verdeling terug bereikt.

Meer info over de Tak 23 verzekering.