Wat is het verschil tussen Tak 21, 23 en 26?

In het kader van levensverzekeringsproducten word je soms om de oren geslagen met begrippen als tak 21, 23 en 26. Maar wat is nu precies het verschil tussen deze drie?

Tak 21

Een tak-21-levensverzekering biedt u een gewaarborgd rendement, met eventueel een winstdeelname erbovenop. De winstdeelname is niet gegarandeerd, maar hangt af van de resultaten van de verzekeraar. Het gegarandeerde rendement ligt bij de meeste verzekeraars op dit moment tussen 0,1 en 1%. Bepaalde verzekeraar bieden ook tak-21-polissen aan met een gegarandeerd rendement van 0%. Dat betekent niet dat uw rendement op het einde van de rit nihil is, want waarom zou u anders zo’n polis onderschrijven? Het rendement van dergelijke polissen ligt doorgaans iets hoger dan bij een gegarandeerde rentevoet van 0,5%, omdat de beleggingspolitiek van de verzekeraar in dit kader iets dynamischer is. U moet dus een keuze maken: een gegarandeerd rendement of niet, met het uitzicht op een iets hogere winst.

Een tak 21-levensverzekering kan u een fiscaal voordeel opleveren. Ook kunt u aanvullende waarborgen onderschrijven, zoals een overlijdens- en een invaliditeitsdekking.

Tak 23

Bij een tak 23-oplossing is er geen sprake van een gegarandeerd rendement. Het rendement hangt immers af van één of meerdere beleggingsfondsen waaraan deze polis gelinkt is. Doen die fondsen het goed, dan hebt u uitzicht op een mooi rendement. Maar als het slecht gaat, dan dreigt u een deel van uw ingelegd kapitaal te verliezen. Dat laatste is niet altijd het geval, aangezien er ook tak 23-producten aangeboden worden met kapitaalgaranties.

Belangrijk is dat u goed beseft waarin u belegt als het gaat om tak 23. U doet er goed aan om professioneel advies te vragen aan een makelaar, die de polissen van verschillende maatschappijen kan vergelijken. Ook interessant om weten is welke kosten er verbonden zijn aan een switch tussen onderliggende fondsen. Zo kunt u uw beleggingsstrategie eventueel wat bijspijkeren als de resultaten tegenvallen.

Tak 26

Een tak 26-polis biedt u een gegarandeerd rendement. Maar dat is niet de belangrijkste troef van het product. Wel dat u geen 2%-premietaks moet betalen, wat welk het geval is bij tak 21 en 23. Daartegenover staat dat u wel roerende voorheffing moet betalen op het rendement. Die roerende voorheffing bedaagt 30%. Dat weegt uiteraard op het rendement van uw polis.

Hoewel een tak 26-product wel degelijk een levensverzekering is, heeft het weinig weg van een traditionele verzekering. Er is geen verzekerde en geen begunstigde. Het is in feite een kapitalisatiecontract.

Ook bedrijven en verenigingen kunnen intekenen op een tak 26-polis.