Wat is het verschil tussen een overlijdens- en een levensverzekering?

In de volksmond wordt een levensverzekering al eens verward met een overlijdensverzekering. Wij zetten voor u de twee op een rijtje.

Levensverzekering

Een levensverzekering kan verschillende waarborgen bieden:

  • de opbouw van een kapitaal
  • een overlijdensdekking
  • een invaliditeitsdekking
  • een waarborg 'premievrijstelling' bij invaliditeit
  • ...

Een levensverzekeringscontract kan dus meerdere doelen dienen: het is perfect mogelijk dat in hetzelfde contract meerdere van de genoemde waarborgen terug te vinden zijn. Wanneer de polis zowel in een overlijdensdekking als in de opbouw van een kapitaal voorziet, dan spreken we van een gemengde levensverzekering.

Overlijdensverzekering

Zoals de naam al doet vermoeden, keert de verzekeraar een kapitaal uit als de verzekerde overlijdt vóór de einddatum van het contract. We kunnen grosso modo drie soorten overlijdensverzekeringen onderscheiden:

Tijdelijke overlijdensverzekering

De termijn van de polis wordt bepaald bij de onderschrijving: bijvoorbeeld 15 jaar. Het overlijdenskapitaal wordt uitgekeerd als de verzekerde sterft vóór het verstrijken van deze termijn. Deze polis dient vaak om het overlijden van de kostwinner binnen een gezin af te dekken.

Levenslange overlijdensverzekering

Bij een levenslange overlijdensverzekering wordt het verzekerde kapitaal altijd uitbetaald. Wanneer de verzekerde overlijdt, keert de verzekeraar het bedrag uit. Vaak hebben dit soort polissen de vorm van een begrafenis- of uitvaartverzekering. De polis kan helpen om de successierechten op de erfenis te betalen of de uitvaart te financieren.

Schuldsaldoverzekering

Dit is wellicht de bekendste vorm van een overlijdensverzekering. In het kader van een hypothecair krediet wordt heel vaak een schuldsaldoverzekering onderschreven, ook al is dat wettelijk niet verplicht. Wel vragen kredietverstrekkers (banken of andere kredietinstellingen) dit doorgaans. Als de verzekerde overlijdt vooraleer het krediet afloopt, dan wordt (een gedeelte van) het nog resterende saldo van het krediet terugbetaald. Met andere woorden, naarmate de resterende termijn van het krediet daalt, zal ook het saldo afnemen.