Wat is een schenkingsverzekering?

Hoe kunnen 50-plussers successierechten ontwijken als ze (een deel van) hun roerend vermogen willen schenken aan hun kinderen, kleinkinderen of andere verwanten? De oplossing heeft een naam: een schenkingsverzekering.

WAT IS HET?

Een schenkingsverzekering geeft de begiftigden de zekerheid dat ze geen successierechten moeten betalen op een schenking die ze hebben gekregen van een persoon die binnen de drie jaar na de gift plotseling en onverwacht overlijdt.

WAAROM IS HET GEWENST?

Wanneer de schenker vroegtijdig overlijdt, keert de schenkingsverzekering het nodige kapitaal uit dat de begiftigde toelaat om de geschatte successierechten op de schenking te betalen.

Een schenkingsverzekering is meestal financieel voordeliger dan het betalen van schenkingsrechten. Schenkingsrechten variëren sterk volgens het gewest waar je als begunstigde woont.

WAT ZEG DE WET?

Schenkingen moeten in België wettelijk worden bezegeld door een notaris. Handgiften en schenkingen door bankoverschrijving kunnen evenwel worden uitgevoerd zonder de tussenkomst van een notaris. In dat geval moet je er geen schenkingsrecht op betalen, al mag dit wel als je het wenst. Dat kan gewoon in het registratiekantoor.

Je moet als begiftigde successierechten betalen op een schenking wanneer de schenker binnen de drie jaar na de gift overlijdt en er geen schenkingsrechten zijn betaald. In dat geval heb je dankzij een schenkingsverzekering recht op een vergoeding waarmee je de geschatte successierechten op het geschonken kapitaal kan betalen.

HOE ZIT DAT NU PRECIES?

Het is belangrijk om te weten dat de schenkingsverzekering moet worden afgesloten door de begiftigde en niet door de schenker. Enkel als de verzekeringnemer de begiftigde is, blijft het kapitaal dat wordt uitgekeerd in het kader van de schenkingsverzekering gevrijwaard van successierechten.