Wat is een gewaarborgd inkomen voor zelfstandige? (2)

Een verzekering gewaarborgd inkomen kan veel mensen, vooral zelfstandigen en vrije beroepen, een nuttige dekking bieden. Wij gaan nu dieper in op enkele andere aspecten hiervan.

Doel

Deze verzekering heeft tot doel het verlies aan beroepsinkomsten op te vangen bij een ongeval of een ziekte met een fysiologische en/of economische invaliditeit als gevolg. Het gewenste dekkingsdoel kan bepaald worden in functie van de inkomsten van de zelfstandige. Het doel van deze verzekering is je levensstandaard en dat van je familie te beschermen en je tegen inkomstenverlies te vrijwaren. Met andere woorden, het doel van deze verzekering is zo goed mogelijk het verschil op te vullen tussen de magere wettelijke uitkering in geval van ziekte of invaliditeit en het normale bedrag van je inkomens wanneer je werkt.

Let op: een verzekering gewaarborgd inkomen kan een perfecte aanvulling zijn op andere verzekeringen, zoals hospitalisatieverzekeringen, levensverzekeringen, enz.. Sommige aspecten ervan kunnen echter bepaalde dekkingen van deze verzekeringen overlappen. Je moet dus aandachtig zijn en dit goed met je makelaar bespreken om dubbel gebruik vermijden.

Premies

Hoe groter het risico, m.a.w. het verschil tussen de wettelijke uitkering en het normale inkomen, hoe hoger de premies zullen liggen. Veel verzekeringen zorgen voor een uitbetaling tot het normale inkomen of tot 80 % ervan. De hoogte van de premie wordt ook bepaald door de graad van invaliditeit die gedekt wordt. Voor sommige verzekeringen moet de invaliditeit een zeker percentage bedragen (bijv. meer dan 30%), andere kunnen daarentegen de invaliditeit ook "afronden", bijv. uitbetalen aan 100%, terwijl de invaliditeit slechts 66% bedraagt.

Ook andere elementen spelen een rol in de bepaling van de premies: de leeftijd van de verzekerde bij het afsluiten van het contract, zijn/haar beroep, enz.. In de meeste gevallen kun je zelf de tijd bepalen tussen het ongeval of het begin van de ziekte en het ingaan van de dekking (minstens 30 dagen). Er kunnen kortingen worden toegestaan, indien bij de onderschrijving een langere wachttijd wordt overeengekomen. Dus hoe langer deze periode, hoe kleiner de premie, wat logisch is.

Voordelen

De verzekering gewaarborgd inkomen heeft een groot aantal voordelen.

  • Zoals hierboven vermeld, biedt deze verzekering eerst en vooral een bescherming van je levensstandaard, zodat je ook je financiële verplichtingen (bijv. lening of huishuur) kunt vervullen.
  • Deze premies zijn volledig fiscaal aftrekbaar van de beroepsinkomsten.
  • De formules zijn flexibel en kunnen op maat bepaald worden. Je bepaalt de juiste waarborgen, het type vergoeding, het ingaan van de eerste storting, de maandelijkse aanvulling, enz. Het is mogelijk om een dergelijke verzekering aan te gaan tot de pensioenleeftijd of, indien je het wenst, voor een beperkte periode.

We gaan uit alles wat voorafgaat niet concluderen dat een verzekering gewaarborgd inkomen voor elke zelfstandige onmisbaar is, maar vanaf een zeker niveau van inkomens overtreffen de voordelen zeker de nadelen. Met deze informatie kun je dus zeker de juiste beslissing nemen.