Wat is een gewaarborgd inkomen voor zelfstandige? (1)

We zagen reeds welke de situatie is van een zelfstandige die arbeidsongeschikt of ziek wordt en op welke uitkeringen hij/zij mag rekenen.

De wettelijke uitkeringen
Kort samengevat kunnen we drie periodes onderscheiden. Voor een ziekte van korte duur (de eerste maand) ontvangt de zelfstandige niets. Vanaf de tweede maand krijgt hij/zij een forfaitaire arbeidsongeschiktheidsuitkering, de zogenaamde primaire arbeidsongeschiktheid. Dit bedrag hangt af van de gezinssituatie, maar ligt meestal laag. Vanaf het tweede jaar ontvangt een zelfstandige een iets hoger bedrag voor een langdurige arbeidsongeschiktheid.

Wat is een gewaarborgd inkomen nu juist?
Omdat deze wettelijke dekkingen zo laag liggen, bestaan er privéverzekeringen die de zelfstandige een gewaarborgd inkomen garanderen. Dit heeft dus niets mee te maken met de sociale zekerheid, en is een zuivere privéverzekering. Zo kun je een keuze maken tussen de aangeboden verzekeringen en neem je net zoveel of zo weinig dekkingen als je wenst.

Deze verzekering is vooral voor zelfstandigen, bedrijfsleiders en vrije beroepen heel interessant, maar ook goed verdienende loontrekkenden kunnen er in bepaalde gevallen baat bij hebben. Bedrijfsleiders die hun vennootschap wensen te verzekeren voor de financiële gevolgen van hun arbeidsongeschiktheid, kunnen eraan denken een bedrijfsleidersverzekering af te sluiten.

Fysiologische ongeschiktheid en economische ongeschiktheid
De dekking gewaarborgd inkomen houdt rekening met twee belangrijke aspecten: de fysiologische en de economische ongeschiktheid. De fysiologische ongeschiktheid baseert zich op de vermindering van de lichamelijke integriteit. De graad van ongeschiktheid wordt na een geneeskundig onderzoek vastgesteld en wordt uitgedrukt in een percentage. De economische invaliditeit, daarentegen, houdt rekening met de impact op de uitoefening van je werk. Het is de vermindering van de arbeidscapaciteit als gevolg van de fysiologische invaliditeit. Het gaat hier om de fysische geschiktheid van de verzekerde tot het uitoefenen van zijn beroepsactiviteit.

Nu we deze elementen verduidelijkt hebben, kunnen we dieper ingaan op andere aspecten, zoals de premies en de voordelen van deze verzekeringen.