Wat is een cash balance bij groepsverzekering?

In het kader van een groepsverzekering wordt al eens gesproken over ‘cash balance’. Wat houdt dit begrip precies in?

Een cash balance-plan is een specifiek type groepsverzekering. De onderneming stort op regelmatige vervaldagen een bepaalde premie voor de groepsverzekering. Vervolgens worden deze premies gekapitaliseerd met een vooraf vastgelegd rendement.

Cash balance-plannen situeren zich daarmee tussen twee andere types van groepsverzekeringen, nl. ‘vasteprestatieplannen’ of ‘vastebijdrageplannen’.

  • Bij vasteprestatieplannen engageert de werkgever zich ertoe om op de eindvervaldag van de groepsverzekering een bepaalde prestatie te leveren: de uitkering van een kapitaal of rente in functie van het loon en het aantal loopbaanjaren.
  • Bij vastebijdrageplannen stort de werkgever recurrent bepaalde premies. Deze bijdragen zijn vooraf vastgelegd en kunnen bijvoorbeeld uitgedrukt worden in een bepaald percentage van het brutoloon.