Wat doet een fondsbeheerder?

U doet er goed aan om, als u wil beleggen in beleggingsfondsen of tak 23-producten, niet alleen de juiste fondsen te kiezen maar ook de juiste fondsbeheerder. Maar wat doet zo’n fondsbeheerder precies?

Een fondsbeheerder ‘beheert’ één of meerdere beleggingsfondsen. Concreet beslist een fondsbeheerder in welke activa het fonds belegt. Daarbij houden ze uiteraard rekening met de kracht en het potentieel van het bedrijf, de toekomstperspectieven … De activiteiten van fondsbeheerders kunnen heel wat richtingen uitgaan.

  • In bepaalde gevallen is er sprake van een actief beheer. Dan zal de fondsbeheerder continu de prestaties van het fonds monitoren en ingrijpen wanneer nodig. Stel dat een beleggingsfonds investeert in Europese aandelen. Als bepaalde aandelen het gedurende langere tijd minder goed doen, kan de fondsbeheerder beslissen om niet langer in de aandelen van die bedrijven te beleggen, maar te kiezen voor alternatieven.
  • Andere fondsen zijn bijvoorbeeld gelinkt aan een index. In dat geval zal de fondsenbeheerder ervoor zorgen dat de aandelen waarin belegd wordt conform de samenstelling van de index zijn. Wijzigt de indexportefeuille, dan zal ook het fonds aangepast dienen te worden. Trackers zijn voorbeelden van indexgerelateerde fondsen.
  • Fondsen kunnen specifiek beleggen in bepaalde activaklassen, zoals aandelen, obligaties, cash of vastgoed. Fondsen die in meerdere activaklassen investeren worden gemengde fondsen genoemd.
  • Ook kunnen fondsen in bepaalde sectoren investeren (bv. energie, metaal, elektronica …) of in bepaalde regio’s (bv. één, land, één continent …).
  • Dakfondsen zijn fondsen die zelf beleggen in meerdere fondsen.

In ruil voor zijn activiteiten rekent de fondsbeheerder beheerskosten aan. Dit kan gaan om een percentage van uw inleg, maar ook om een forfaitair bedrag. Ook rekenen sommige fondsbeheerders een extra vergoeding aan als hun fonds x% beter scoort dan de benchmark.

Meer info over de Tak 23 verzekering.