Wat brengt 2017?

Na zijn terugblik op 2016 kijkt Evert van Meeuwen,  Investment Officer bij Delta Lloyd Life, nu in zijn glazen bol. Wat mogen we in 2017 op economisch en financieel vlak verwachten?

De langetermijnrente zat de voorbije weken in een stijgende lijn. Is dit een tijdelijk fenomeen of verwacht u een duurzaam effect?

Evert Van Meeuwen: Algemeen wordt verwacht dat er in 2017 meer economische groei zal komen. Dat zal gepaard gaan met een hogere inflatie, maar ook met meer risico’s. Ik denk dat in dit scenario de stijging van de langetermijnrente nog wel een tijdje zal aanhouden. Opgelet, het basisscenario is hogere groei en hogere inflatie, maar sommige risico’s kunnen dat echt volledig omdraaien.

Welke risico’s hebt u in gedachten?

Evert Van Meeuwen: Ik zie vier belangrijke risico’s voor 2017. Eerst en vooral is er de politieke onzekerheid in Europa. Wat zullen de verkiezingen in onder andere Frankrijk, Duitsland en Nederland brengen? We merken dat partijen met een extreem gedachtengoed meer en meer steun genieten. Zal dit zich ook vertalen in de verkiezingsresultaten? Voorts is er natuurlijk ook de Brexit. De onderhandelingen moeten nog beginnen. Het is dus koffiedik kijken wat dit zal geven. Een tweede risico heeft natuurlijk betrekking op Trump. Wat zal zijn beleid inhouden? Ten derde wordt het afwachten hoe de Amerikaanse economie het zal doen. Die is op dit moment bezig aan één van de langste positieve periodes in haar geschiedenis. De vraag is dus of dit blijft duren. En ten slotte kijk ik naar China, waar de schuldenlast gigantisch is en de vergrijzing een belangrijke impact zal hebben. Al deze risico’s zullen mee bepalen of 2017 economisch een succesjaar wordt of niet.

Tak 23 zat de voorbije jaren in de lift. Zal deze trend zich volgend jaar doorzetten?

Evert Van Meeuwen: Ik denk het wel. Mensen zijn verplicht om te sparen voor hun pensioen. Het rendement van een tak 21-verzekering is erg laag. Tak 23 is dus een valabel alternatief, zeker omdat aandelen de voorbije decennia de meest rendabele assetklasse bleken te zijn. Maar cruciaal is natuurlijk wel dat het risicoprofiel van de klant een investering in deze assetklasse mogelijk maakt.

Welke gewaagde voorspellingen durft u poneren voor volgend jaar?

Evert Van Meeuwen: Ik denk dat op lange termijn drie trends allesbepalend zullen zijn: de vergrijzing van de bevolking, de ingrijpende technologische evolutie en de schuldenlast van veel overheden. Volgens mij zullen de antwoorden op deze trends veel van onze aandacht vergen volgend jaar.

 


evertvanmeeuwen

Evert Van Meeuwen is de Senior Investment Officer, verantwoordelijk voor het Asset Management binnen Delta Lloyd Life. Hij werkt sinds 2006 als investerings- en financieel analist in o.a. Investment Banking bij BNP Paribas, M&A bij de Europese Commissie en als Obligatie Portfolio Manager in verzekeringen.