Wat als u uw sociale bijdragen tijdelijk niet kunt betalen?

Als zelfstandige doet u er alles aan om uw zaak met succes te runnen. Maar soms vallen de resultaten al eens tegen. De factuur die u krijgt om uw sociale bijdragen te betalen, weegt op zo’n moment extra zwaar. Wat gebeurt er als u uw sociale bijdragen (tijdelijk) niet kunt betalen?

Verhoging

Tegen het einde van elk kwartaal dient u uw sociale bijdragen te betalen. Doet u dat niet, dan wordt u een verhoging van 3% aangerekend. Daar komt nog een extra verhoging van 7% bij als u uw sociale bijdragen op het einde van het betrokken kalenderjaar nog niet betaald hebt. 

Vrijstelling aanvragen

Als u op een bepaald moment onvoldoende financiële ruimte hebt om uw sociale bijdragen te betalen, dan kunt u een vrijstelling van bijdragen aanvragen. Die kan gedeeltelijk of volledig toegekend worden. Opgelet, voor de periodes waarvoor u geen sociale bijdragen betaalt, bouwt u ook geen pensioenrechten op.

Voorwaarden

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een vrijstelling te kunnen krijgen? Eerst en vooral moet u zelfstandige in hoofdberoep zijn. Daarnaast dient u aan te tonen dat u behoeftig bent. Alle nodige bewijsstukken en documenten moet u daarbij verzamelen. Het volstaat niet dat u zelf vindt dat u veel kosten heeft …

Opgelet

U moet deze vrijstelling aanvragen bij uw sociaal verzekeringsfonds. Dat moet gebeuren binnen een periode van twaalf 12 maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarop de bijdragen betrekking hebben. Opgelet, starters kunnen pas vanaf het vijfde kwartaal (na ononderbroken aangesloten te zijn) een vrijstelling aanvragen.