Wat als ik als zelfstandige zwanger wordt? (2)

Een vrouw die als zelfstandige een kind verwacht, heeft recht op een aantal uitkeringen. We zagen reeds wat de moederschapsuitkering is - dit is het vervangingsinkomen voor de rust die de (toekomstige) moeder mag nemen - en hoe die aangevraagd moet worden. Zij heeft ook recht op een geboortepremie, ook kraamgeld genoemd, een som die moet dienen voor de aankoop van de uitzet van de baby. Welke andere voordelen zijn er nu nog?

Dienstencheques als moederschapshulp
Deze vorm van hulp aan zelfstandige moeders is tamelijk nieuw, en is daarom veel te weinig gekend. Uit cijfers blijkt dat slechts 66% van de vrouwelijke zelfstandigen die er recht op hebben, deze dienstencheques ook aanvragen. Een reden te meer om hier de nadruk op te leggen. Zelfstandig werkende vrouwen - zowel in hoofdberoep als als meewerkende echtgenote in het maxistatuut - hebben, bij de herstart van hun beroepsactiviteit na de geboorte van hun kind, recht op moederschapshulp onder de vorm van 105 dienstencheques. Deze cheques kunnen aangevraagd worden vanaf de zesde maand van de zwangerschap tot de laatste dag van de vijftiende week na de bevalling. De aanvraag gebeurt door het indienen van het geschikte aanvraagformulier bij het sociaalverzekeringsfonds. Voor het verkrijgen van deze cheques zijn er wel enkele voorwaarden:

  • je moet recht hebben op de moederschapsuitkering,
  • je betaalt minstens de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende partner,
  • je bent in België gedomicilieerd en het kind moet in je gezin ingeschreven zijn,
  • de geboorte moet d.m.v. een uittreksel uit de geboorteakte bewezen worden.

Kinderbijslag
En dan is er natuurlijk de kinderbijslag. Als je reeds kinderbijslag ontvangt of als je het kraamgeld reeds gekregen hebt, dan hoef je je geen zorgen te maken: je kinderbijslagfonds onderzoekt automatisch je recht op kinderbijslag. Tot voor kort was er een groot verschil, omdat de kinderbijslag voor werknemers veel gunstiger was dan voor zelfstandigen.  Sinds 1 juli 2014 is het systeem grondig hervormd en is er effectief een gelijkschakeling: het kind van een zelfstandige is niet meer "minder waard" dan dat van een werknemer. Voortaan is er nog slechts één enkele kinderbijslagregeling van toepassing, welke ook het statuut van de rechthebbende ouder. De regels en bedragen die geldig waren voor de kinderen van werknemers, gelden voortaan ook voor de kinderen van zelfstandigen.
 
Dit waren dus de verschillende vormen van hulp en uitkering in waarop de zwangere zelfstandige recht heeft.