Wanneer kunt u het kapitaal van uw individuele pensioentoezegging opvragen?

Sparen voor uw pensioen is per definitie sparen op lange termijn. Zo ook bij een individuele pensioentoezegging (IPT). Maar op een bepaald moment wil u het opgebouwde kapitaal natuurlijk wel ontvangen. Vanaf wanneer kan dat? En hoe wordt dit kapitaal belast?

Wanneer u het kapitaal van uw IPT opvraagt, betaalt u een ‘eindbelasting’. Hoe hoog die is, hangt af van uw leeftijd op het moment van de uitkering. U vindt het overzicht in de tabel hieronder.


Leeftijd bij uitkering ; Eindbelasting
60 jaar ; 20% (16,5% bij wettelijke pensionering)
61 jaar ; 18% (16,5% bij wettelijke pensionering)
62-64 jaar ; 16,5%
Vanaf 65 jaar en ‘effectief actief’ ; 10%
Vanaf 65 jaar en voordien niet meer actief ; 16,5%
[/table]

 

Concreet daalt de belastingvoet dus naargelang u langer wacht om het kapitaal van uw IPT op te vragen. Zo bedraagt de heffing 20% als u het kapitaal laat uitkeren op uw 60e, tenzij u op dat moment ook met wettelijk pensioen kunt gaan (in dat geval is het slechts 16,5%). Wacht u tot uw 65e op de uitkering, dan betaalt u slechts 10% eindbelasting, op voorwaarde dat u tot uw 65e effectief actief gebleven bent.

Naast de belastingvoet moeten er ook een Riziv-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage (tussen 0 en 2%) betaald worden.

Leeftijd bij uitkering, niet bij opvraging

Voor alle duidelijkheid, de leeftijd waarmee rekening gehouden wordt voor het bepalen van de eindbelasting is uw leeftijd op het moment van de uitkering, niet op het moment van uw aanvraag tot uitkering.

Opvragen vóór 60 jaar?

Dit is niet langer mogelijk. Naar analogie met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is een afkoop van uw IPT vóór uw 60e niet toegelaten. Wil u toch een gedeelte van de opgebouwde reserve al benutten vóór uw 60e, dan kan dit mogelijk in het kader van een vastgoedproject.