Waarom de baas werknemers maar beter aanmoedigt om te sporten

Een werkgever doet er goed aan om zijn werknemers aan te moedig om in beweging te blijven. Sporten tijdens de middagpauze is niet alleen leuk, maar zorgt er tevens voor dat werknemers fitter en gezonder blijven. Bovendien wijzen studies uit dat een gezonde werknemer minder afwezig is op het werk én een grotere productiviteit haalt.

Heel wat studies geven aan dat sportende werknemers productiever zijn. Hieronder alvast een greep uit enkele studieresultaten.

Zweden

Bij een Zweeds onderzoek werden werknemers van een aantal tandartsenpraktijken opgesplitst in drie verschillende groepen:

  • Groep 1 werd verplicht om 2,5 uur te sporten per week.
  • Groep 2 kreeg 2,5 uur extra vrij per week.
  • Groep 3 was de controlegroep.

Wat bleek nu? De output bleef op hetzelfde niveau bij de groepen 1 en 2. Nochtans werkten de werknemers elke week 2,5 uur minder. Met andere woorden, de productiviteit binnen beide groepen nam gevoelig toe. Volgens de onderzoekers was dit te wijten aan twee redenen: een hogere arbeidsproductiviteit per gewerkt uur en een lager ziekteverzuim.

Engeland

Ook onderzoekers van de Universiteit van Bristol (Engeland) stelden vast dat werknemers op dagen waarop ze aan sport deden beter presteerden dan op de andere dagen. Aan de hand van vragenlijsten concludeerden de onderzoekers dat 72% van de werknemers zich op dagen met sport beter aan de gestelde deadlines en planning hield dan op dagen zonder sport. 74% gaf aan dat ze op sportdagen beter konden omgaan met de werkdruk.

Nederland

Een studie van de NationaleVacaturebank.nl stelt dat “58% van de werknemers zich fitter voelt door te sporten en aldus productiever is”.

Rol van de werkgever

Hierbij kan er een rol weggelegd zijn voor de werkgever. Bijvoorbeeld actief, door sportfaciliteiten ter beschikking te stellen tijdens de werkuren of door zelf het initiatief te nemen met het oog op samen sportende collega’s. Maar het kan perfect ook een passieve rol zijn, door bijvoorbeeld werknemers die samen aan sport willen doen tijdens de middagpauze hierin te steunen en aan te moedigen.