Waarmee bent u als bedrijfsleider beter af: een aanvullend pensioen of een hoger dividend?

Wil u als zelfstandige, naast uw loon, meer middelen uit uw vennootschap halen, dan kunt u een dividend laten uitkeren. U kunt ook kiezen voor de opbouw van een aanvullend pensioen. Wat is het voordeligst?

Aanvullend pensioen

Dat u als zelfstandige maar beter zelf spaart voor een financieel zorgeloze oude dag, is bekend. U kunt kiezen voor een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) of voor een Individuele Pensioentoezegging (IPT). Bij een VAPZ stort u doorgaans zelf de bijdragen (het kan ook door de vennootschap, maar dan moet er een voordeel van alle aard aangegeven worden), bij een IPT is het de vennootschap die de premies stort. U bent in beide gevallen wel zelf de begunstigde.

Interessant is dat zowel het VAPZ als de IPT fiscaal zeer voordelig zijn. Via een VAPZ betaalt u minder sociale bijdragen en minder belastingen, terwijl een IPT ook premies kan storten voor de fiscale ruimte die u nog hebt voor de voorbije tien jaar (ook backservice genoemd). Het feit dat u de premies bij een IPT niet zelf moet storten, is natuurlijk ook belangrijk. Bovendien kan de vennootschap de gestorte premie voor een IPT integraal fiscaal aftrekken, als de 80%-regel gerespecteerd wordt.

Dividenden: twee nadelen

De uitkering van een dividend is een bekende manier om op een eenvoudige manier geld uit de vennootschap te halen. De regering Di Rupo heeft het tarief van de roerende voorheffing op dividenden echter verhoogd. Vandaag bedraagt die roerende voorheffing 25% op het merendeel van de dividenden. In bepaalde gevallen is er wel nog een tarief van 15% mogelijk.

Wanneer u een vrij groot dividend wil uitkeren, dreigt de vennootschap ook het voordeel van het verlaagde tarief van de vennootschapsbelasting te verliezen. Dat bedraagt 24,98% op de schijf van € 1 tot € 25.000. Om dat verlaagd tarief te genieten, mogen de dividenden die de vennootschap uitkeert niet hoger zijn dan 13% van het gestorte kapitaal bij het begin van het belastbare tijdperk.

Conclusie

Deze ‘nadelen’ van een dividend maken dat de opbouw van een aanvullend pensioen via een individuele pensioentoezegging u als bedrijfsleider netto veel meer zal opleveren dan een hoger dividend. Wel is het zo dat een aanvullend pensioen pas op latere leeftijd naar uw privékant komt. Uw aanvullend pensioenkapitaal opvragen vóór de wettelijke pensioenleeftijd wordt gepenaliseerd. Vandaag betaalt u 20% belastingen bij een opvraging op 60 jaar, tegenover 10% als u wacht tot uw 65ste.