Voelen de Belgen zich nog beschermd door de verzorgingsstaat?

Nee, zeker niet. Slechts een Belg op de zes voelt zich vandaag nog voldoende beschermd door onze sociale zekerheid. 

Limieten op de verzorgingsstaat

Onze verzorgingsstaat heeft verschillende tientallen jaren perfect gewerkt en alles kunnen leveren wat de mensen nodig hadden. Er kwamen regelmatig nieuwe voordelen. Maar de crisis van de laatste jaren heeft aangetoond dat dit niet zomaar onbeperkt verder kon. Ook in de sociale zekerheid moet voortaan gespaard worden. Hoe ziet actieve Belg deze evolutie?

Bange tijden

De besparingen in deze sector hebben een duidelijke invloed op de perceptie van de bescherming die door de sociale zekerheid geboden wordt.

  • Slechts 16% van de actieve Belgen vindt dat hij voldoende beschermd is.
  • Amper 1 actieve Belg op de 5 vertrouwt er op dat de overheid de pensioenen kan blijven uitbetalen wanneer hij met pensioen gaat.
  • Ook maakt 1 op de 2 zich zorgen over mogelijk inkomensverlies.
  • Bovendien is 1 op de 2 bezorgd over de toekomst van de verzorgingsstaat.
  • En bijna driekwart van de respondenten verwacht dat de overheid de sociale zekerheid zal moeten afbouwen.

bescherming.art4

Meer zelf doen 

Het gevolg is dat bijna driekwart van de mensen die verwachten dat het slechter zal gaan, zelf extra maatregelen zullen treffen om deze vermindering aan sociale bescherming op te vangen. Deze maatregelen bestaan o.a. uit harder sparen en bijkomende verzekeringen nemen. Levensverzekeringen spelen hierbij een rol. Een levensverzekering staat volgens de Belg immers synoniem met bescherming en zekerheid.

Maar de werkgever moet ook meer doen. 

Bij de werknemers verwacht meer dan de helft meer bijkomende verzekeringen ((bv. groepsverzekering, gewaarborgd inkomen, ziekte en hospitalisatie ...) van zijn werkgever,

Ook zelfstandigen zullen via hun beroepsactiviteit meer doen  

3 op de 5 zelfstandigen gaat zeker of waarschijnlijk (nog meer) aanvullende verzekeringen nemen om sterker te staan, wanneer de sociale bescherming door de overheid afneemt.

Gewaarborgd inkomen, luxe of noodzaak?

Iets minder dan 2 actieve Belgen op 5 beschikt over voldoende spaarreserves om een  periode van inkomensverlies van drie maanden te kunnen overbruggen zonder rekening te houden met eventuele vervangingsinkomens. Heel wat actieve Belgen die plots te maken krijgen met langdurige ziekte of ontslag zijn dan ook niet voorbereid op een plotse financiële leemte. Niet onlogisch dat heel wat mensen maken zich zorgen over een mogelijk inkomensverlies.

Een verzekering gewaarborgd inkomen al dan niet via de werkgever of vennootschap biedt bescherming tegen mogelijks inkomensverlies. 2 actieve Belgen op 5 hebben al een dergelijke verzekering.

Onderzoek

De resultaten besproken in dit artikel komen uit het Nationaal Gezonderzoek 2015 van Delta Lloyd Life. Klik hier voor meer informatie.