Verzekerd tegen een ongeluk(je) op school

U hebt ongetwijfeld tikkertje gespeeld op de speelplaats of een leuk partijtje trefbal tijdens de les LO. Ook de kinderen van vandaag stuiven nog steeds rond tijdens hun speeltijden en sportmomenten. Spijtig genoeg gebeurt er af en toe een ongelukje. De vraag is dan of uw zoon of dochter verzekerd is door de school. En zo ja, tot op welke hoogte. Want een tuimelperte op de speelplaats is meestal onschuldig maar kan ook verstrekkende gevolgen hebben. U wil dus weten wie de kosten gaat betalen.

Wie betaalt de kosten?

In de schoolverzekering zit meestal een ongevallen- en een aansprakelijkheidsdekking. De ongevallenwaarborg zorgt ervoor dat de medische kosten van het slachtoffer tot een bepaald maximumbedrag gedekt worden. Dit verschilt van school tot school. Met behulp van de aansprakelijkheidsdekking zijn de school, de leraars en de leerling of zijn ouders dan weer beschermd voor schade die ze aan derden berokkenen. Uw zoontje duwt een vriendje van de trap, bijvoorbeeld, of trapt een raam aan diggelen tijdens een voetbalwedstrijdje tijdens de speeltijd.

Wat te doen?

Als uw kind een ongeval heeft op school volgt u best een aantal richtlijnen:

  • Ga langs bij de dokter en laat een attest van eerste medische vaststellingen opmaken.
  • Doe aangifte bij de schoolverzekering.
  • Neem een kopie van de aangifte.
  • Doe aangifte bij uw eigen rechtsbijstandsverzekering bij ernstige lichamelijke schade en ingeval van discussie.
  • Betaal zelf de facturen.
  • Bezorg de facturen aan uw ziekenfonds.
  • Geef het bewijs van tussenkomst van uw ziekenfonds en andere facturen aan uw verzekeraar.

Speel op zeker met BA Gezin

Voor het overgrote deel van de ongelukken op school volstaat de schoolverzekering. Om nog meer zekerheid in te bouwen, sluit u best een BA Gezin, alias een familiale verzekering af. Die biedt bredere waarborgen en ruimere dekkingslimieten dan de schoolverzekering.