Vermoeide werknemers. Hoe kan ik als werkgever helpen?


Als werkgever hebt u er alle belang bij dat uw werknemers fit zijn en in prima conditie verkeren. Zoals we zagen, kunt u echter moeilijk iets doen zonder het risico te nemen te ver te gaan en u te mengen in het privéleven van uw werknemers. Maar wat kunt u doen om te helpen, wanneer u vaststelt dat sommigen van uw personeelsleden vermoeid zijn?

Vermoeidheid, een moderne kwaal?
De vermoeidheid treft velen van onze tijdgenoten, niet alleen bij ons, ook bij onze buren. Een studie van Test-Aankoop, die gebeurde in samenwerking met zusterorganisaties in andere Europese landen, toonde aan dat 43% van de Belgen slecht slaapt en dat 46% zich overdag slaperig voelt. Driekwart van onze landgenoten verklaarden zelfs slaapproblemen te hebben. Andere studies bevestigen deze tendens. 41% voelt zich niet uitgerust wanneer ze opstaan, 26% heeft overdag last om zich te concentreren en 13% zit vermoeid achter het stuur. Dit is niet alleen schadelijk voor de prestaties op het werk, heel het leven wordt erdoor lastiger.

Wat kunt u als werkgever doen?
Het is natuurlijk de "slechte slaper" zelf die in eerste lijn zit. De werkgever is slechts een kleine schakel in de oplossing van dit probleem. De vermoeidheid kan verschillende oorzaken hebben. De voornaamste is echter zeker het slecht slapen. Al de rest is hiervan het gevolg. Als werkgever kunt u misschien vooreerst proberen vast te stellen hoe omvangrijk het probleem in uw maatschappij is, en dan achterhalen welke de oorzaken kunnen zijn en wat u eraan kunt doen.

Oorzaken... en oplossingen
Vermoeidheid kan een gevolg zijn van stress op het werk. Hieraan kunt u als werkgever zeker sleutelen. Vermoeidheid kan eveneens te wijten zijn aan onaangepaste werkuren. Door meer flexibele werkuren in te stellen, kan de situatie verbeterd worden. Het staat nu eenmaal vast dat bepaalde personen 's morgens vroeg hun beste rendement hebben, anderen later op de dag. De ene is niet beter dan de andere, mensen zijn gewoon verschillend. Respecteer dus juist hun aard. Ook teleworking kan wonderen doen. Door het ritme van de week aan te passen, kan de vermoeidheid bestreden worden.

Recente studies hebben aangetoond dat een dutje - al was het maar van 20 minuten - voor veel mensen een weldoend effect heeft. Een aangepaste ruimte voorzien kan een zeer positieve invloed hebben. De vraag is alleen: zijn er veel werkgevers die dit durven?  En u?

Er bestaan gespecialiseerde organisaties die de werknemers in de ondernemingen begeleiden en coachen om beter en efficiënter te werken. Slaapdeskundigen komen hier eveneens aan bod. Zulke begeleidingen kosten natuurlijk geld, maar is dit geen investering in het personeel?

Preventief!
U kunt ook preventief te werk gaan. Het staat vast dat wie aan sport doet, beter slaapt. De werkgever die sportinstallaties ter beschikking stelt of aan zijn personeel genoeg flexibiliteit geeft om aan sport te doen, doet al heet wat.

Als werkgever bent u niet de persoon die in eerste linie staat bij het bestrijden van de vermoeidheid op het werk. U kunt echter wel een belangrijke rol spelen in de oplossing van het probleem. Hiervoor moet u wel bepaalde klassieke stramienen, zoals de klassieke werkuren of het klassieke "werk op kantoor", durven in vraag stellen. Het vraagt dus een "open mind". Hebt u dit?