Vermindering of vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen in bijberoep?

Bent u zelfstandige in bijberoep, dan moet u ook sociale bijdragen betalen. Wel kunt u, onder bepaalde voorwaarden, een vermindering of zelfs een vrijstelling van de betaling van die sociale bijdragen genieten.

Er zijn twee scenario’s waarin u een vermindering of vrijstelling kunt aanvragen: als startende zelfstandige of als zelfstandige in bijberoep met een beperkt inkomen.

Starter

Als u start als zelfstandige in bijberoep, dan kunt u een voorlopige vermindering van sociale bijdragen aanvragen. U betaalt dan ‘voorlopige minimumbijdragen’. Dit betekent dat u, als achteraf blijkt dat uw inkomen toch een stuk hoger zou liggen, op dat moment een regularisatie zult krijgen en dus zult moeten bijbetalen.

Beperkt inkomen

Als zelfstandige in bijberoep hebt u recht op een vermindering van de sociale bijdragen als het inkomen uit uw bijberoep hoger ligt dan € 1.423,89, maar lager dan  € 6.742,05.

Bedraagt het inkomen uit uw zelfstandig bijberoep minder dan € 1.423,89, dan hoeft u geen sociale bijdragen te betalen.

Aanvragen

De vermindering of vrijstelling worden niet automatisch toegepast. U moet dit dus zelf aanvragen bij uw sociaal verzekeringsfonds.