Verkoopcompromis getekend? Denk aan een voorverzekering!

Nadat u de compromis ondertekend hebt, bent u gebonden tot de aankoop van het pand. Maar wat als u zou overlijden nog vooraleer de akte verlijdt?

In veel gevallen onderschrijft de kredietnemer ook een schuldsaldoverzekering. Die beschermt de nabestaanden in geval van een overlijden. Maar vaak gaat die polis pas in op het moment dat de akte verlijdt. Nochtans verbindt de koper van een pand zich al enkele maanden eerder tot de aankoop, nl. door de ondertekening van de compromis.

Maximaal zitten er vier maanden tussen de ondertekening van de compromis en het verlijden van de akte, al kan die termijn in bepaalde gevallen verlengd worden. Als koper doet u er dus goed aan om u van bij de ondertekening van de compromis te verzekeren tegen overlijden. Dat kan op verschillende manieren:

  • Via uw notaris kunt u een gratis verzekering afsluiten, al zijn hieraan wel enkele voorwaarden verbonden:
    • Het verzekerd kapitaal bedraagt maximaal € 250.000.
    • Het overlijden mag niet te wijten zijn aan een organische oorzaak, zoals een hartaanval.
  • Bepaalde verzekeraars bieden een gratis ‘voorverzekering’ aan tot het verlijden van de akte. Het verzekerde kapitaal hierbij kan hoger liggen dan de € 250.000 in de hierboven beschreven verzekering via het notariaat. Zodra de akte verleden is, bent u verder gedekt door uw schuldsaldoverzekering.

Voor meer informatie kunt u steeds bij uw notaris of verzekeringsmakelaar terecht.