Verhoog de veerkracht van uw werknemers

De term veerkracht is hot. Ook op de werkvloer. Hoe gaan werknemers om met stress en tegenslagen? En op welke manier kan u als werkgever de veerkracht van uw werknemers verhogen?

Het woord veerkracht kan u bijna letterlijk nemen. Hoe krachtig veren werknemers terug bij moeilijkheden? Veerkrachtige mensen passen zich op een positieve manier aan bij stresserende gebeurtenissen en hebben minder kans op een mentale uitputting.

Werkgevers hebben alsmaar meer oog voor het welzijn van hun werknemers. Sinds september 2014 zijn ze ook verplicht actie te ondernemen om psychosociale risico's te voorkomen.

Werkbaar werk
Wat zijn die psychosociale risico’s op het werk? Het gaat zowel over psychische klachten zoals stress of mentale overbelasting als over lichamelijke moeilijkheden zoals slaapproblemen of een hoge bloeddruk. Te veel werk, te weinig ondersteuning en gebrek aan autonomie zijn belangrijke oorzaken van stress op het werk. Als werkgever heeft u hier dus heel wat invloed. Hoe werkbaar houdt u het voor uw werknemers? Zet u in op motivatie, leermogelijkheden en werk-privébalans?

Werkdruk
Op een werkvloer kan veel gebeuren. Een reorganisatie, nieuwe werkmethoden, digitaliseren: van werknemers wordt heel wat flexibiliteit gevraagd. Hoe lang zullen we echt moeten werken, en in welke omstandigheden? De werkdruk is hoog. Kunnen werknemers dit bolwerken? Werkgerelateerde stress is dan ook een grote oorzaak van werkverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Organisatorische én individuele maatregelen
Om de mentale gezondheid van medewerkers te bevorderen zijn organisatorische maatregelen nodig die de werkdruk verlagen. Maar daarnaast moet u als werkgever ook inzetten op individuele maatregelen die de mentale veerkracht van medewerkers verhogen.

Werknemers met veerkracht
Aandacht hebben voor de geestelijke gezondheid van werknemers levert heel wat op. De werknemers zelf voelen zich beter, maar ook het bedrijf zelf vaart er wel bij. Er is minder verzuim, een beter prestatieniveau, hogere productiviteit, verhoogde betrokkenheid en minder personeelsverloop. Mentaal gezonde en veerkrachtige werknemers kunnen dus veel kosten besparen.

Wilt u mentale gezondheid integreren in uw beleid? Neem een kijkje op www.gezondwerken.be