Veranderen van werkgever! Welke invloed op je pensioen?

Je verandert van werkgever. Welke invloed heeft dit op je pensioen?

Invloed op je wettelijk pensioen

Een verandering van werkgever heeft geen invloed op je wettelijk pensioen. Althans niet als je in hetzelfde statuut blijft. Een verandering van statuut (bijvoorbeeld van ambtenaar naar bediende of van bediende naar zelfstandige) heeft natuurlijk wel een invloed op je pensioen, in beide genoemde gevallen, een negatieve invloed.

Invloed op je aanvullend pensioen

De mogelijkheden die zich aanbieden bij een verandering van werkgever zijn in feite dezelfde als bij een ontslag. Daarom kunnen wij gemakkelijk verwijzen naar het artikel, waar wij de verschillende gevallen aan bod hebben laten komen. Daarom maken wij van de gelegenheid gebruik om enkele andere situaties even van nabij te bekijken.

Invloed op je overlijdensdekking

Met de overlijdensdekking kunnen twee zaken gebeuren: ofwel blijft die behouden, ofwel vervalt die. In elk geval moet je binnen de twee maanden na het einde van de tewerkstelling op de hoogte gebracht worden van het eventuele bedrag van de dekking. Opgelet, indien de aangeslotene zijn keuze niet uitdrukkelijk vermeldt, wordt hij verondersteld gekozen te hebben voor het behoud.  Sinds kort kun je het vervallen van die dekking verhinderen door te opteren voor een overlijdensdekking die overeenstemt met de verworven pensioenreserves. Dit gebeurt zonder medische formaliteiten. Dat betekent dat uw nabestaanden toch het bedrag van de verworven pensioenreserves ontvangen als u voor uw 65ste zou overlijden. Let toch op, want in dat geval wordt het aanvullend pensioen verminderd om te zorgen voor de financiering van de overlijdensdekking. Wie van plan is na zijn 65e volledig van zijn aanvullend pensioen te genieten, moet dus goed overwegen of hij wel deze overlijdensdekking wenst.

Hulp, ik verander vaak van job en ben de tel kwijt... 

De berekening van het aanvullend pensioen is een ingewikkelde zaak en wie verschillende werkgevers gehad heeft, kan wel gauw het overzicht verliezen. Daarenboven zijn de pensioendiensten slechts sinds 2003 verplicht om de aangesloten werknemers een jaarlijks overzicht te geven. Het is dus heel waarschijnlijk dat veel mensen geen bewijs hebben van een aanvullend pensioen vóór die datum. Gelukkig biedt de website Mypension.be hier voor de meeste mensen een oplossing. Op deze website kan inderdaad voortaan de databank tweede pijler (DB2P) geraadpleegd worden. Via de onlinetool ‘mijn aanvullend pensioen’ op mypension.be kan iedereen sedert begin december 2016 nagaan hoe het zit met zijn extra opgebouwde pensioenrechten. Sigedis, de vzw die de databank beheert, zal voortaan alle aangeslotenen een jaarlijks overzicht bezorgen van de totale aanvullende pensioenopbouw.

Mijn nieuwe werkgever voorziet geen pensioenplan. Wat nu?

Meestal zul je bij je nieuwe werkgever ook een aanvullend pensioen kunnen genieten. Indien dit echter niet het geval is, dan kun je op eigen kracht verder sparen tot een jaarlijks bedrag van 2.260 euro. Je moet dan wel minstens reeds drieënhalf jaar bij de groepsverzekering aangesloten zijn en je moet dan ook de nieuwe pensioeninstelling aanduiden waarbij je wenst verder te sparen.