Veel zelfstandigen werken ook na hun pensioen verder

Verschillende studies hebben dit in de laatste jaren bewezen: steeds meer zelfstandigen werken na hun pensioen verder. Sommigen doen dit omdat ze hun werk graag hebben, de meesten doen het uit noodzaak.

Een duidelijke tendens
Het aantal zelfstandigen van 65 jaar of ouder die verder werken, steeg tussen 2007 en 2012 met 27%. Een andere studie bracht aan het licht dat dit percentage tussen 2002 en 2012 met 47% gestegen was. Een nog recenter onderzoek toonde verleden jaar aan dat er meer dan 87.000 zelfstandigen na de pensioengerechtigde leeftijd verder werkten, 28 % meer dan in 2010. Deze duidelijke tendens blijkt de laatste jaren nog sterker te worden. Hiervoor is geen eenduidige verklaring. Het is duidelijk dat de versoepeling van de grenzen voor de inkomsten van de bijklussende gepensioneerde een rol gespeeld heeft. De volledige afschaffing van deze grenzen en van de voorwaarden sinds 1 januari 2015 zal deze tendens in de komende jaren zeker nog versterken, maar dit is duidelijk niet de enige verklaring.

Veel zelfstandigen werken na hun pensioen verder uit noodzaak. Hun pensioen ligt duidelijk niet hoog genoeg om hun levensstandaard te kunnen behouden, ja zelfs om deftig te leven. Dit moet misschien in verband gebracht worden met een andere studie uit 2014, die aantoonde dat het aantal zelfstandigen in hoofdberoep dat maandelijks minder dan 833 EUR netto verdient tussen 2012 en 2013 met 5% toegenomen is. Het is misschien nuttig erop te wijzen dat de Europese armoededrempel op 1.003 EUR bepaald werd.

Denk vroeg genoeg aan uw pensioen
Wij hebben gezien dat de minimumpensioenen van de zelfstandigen en de werknemers nu eindelijk gelijkgesteld zijn. Dit betekent echter nog niet dat een minimumpensioen volstaat om comfortabel te leven!  Het is daarom niet nutteloos eraan te herinneren dat het wettelijke pensioen niet de enige pijler is van het pensioenstelsel. De zelfstandige beschikt over andere en fiscaal gunstige manieren van pensioensparen om zijn mager wettelijk pensioen aan te vullen. We denken vooreerst aan de tweede pijler van het pensioenstelsel.  Het Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) is voor de zelfstandige de meest interessante spaarformule, omdat de stortingen fiscaal aftrekbaar zijn. Daarnaast moeten wij de derde pijler van het pensioenstelsel vermelden, het pensioensparen via een pensioenspaarfonds of -verzekering en/of langetermijnsparen via een individuele levensverzekering. Deze pijler geniet eveneens een fiscaal interessante behandeling.  Men spreekt soms ook over een vierde en een vijfde pijler van het pensioenstelsel. De vierde pijler is het sparen en beleggen zonder fiscaal voordeel, terwijl met de vijfde pijler het eigen huis bedoeld wordt.

Meer en meer zelfstandigen werken na de pensioengerechtigde leeftijd. Sommigen doen het uit vrije wil, anderen uit noodzaak. Maar wie zijn pensioen goed en tijdig voorbereidt, zal dit misschien niet moeten doen uit noodzaak. Denk er dus tijdig aan