Uren kloppen of resultaten boeken?

Het aantal gepresteerde uren of de resultaten: wat vindt u als werkgever het belangrijkst? Bijna de helft (46%) van werknemers geeft aan dat in het bedrijf waar ze werken hoeveel en wanneer je werkt belangrijker is dan het resultaat. 


In 28% van de bedrijven laat de werkgever het wel toe resultaatgericht te werken. Werknemers hebben daarbij de vrijheid en de verantwoordelijkheid om te doen wat nodig is. De geklopte uren en wanneer ze werken, zijn daarbij minder belangrijk.

Resultaatgericht werken
Er wordt almaar meer gepleit voor de flexibele werkplek. Die manier van werken brengt ook een nieuwe vorm van glijdende werkuren met zich mee. Waar en wanneer er wordt gewerkt, is niet langer meer van tel. Als het werk maar gedaan is! Werknemers beslissen zelf wanneer ze werken en hebben dus meer controle over hun agenda. Ze worden geëvalueerd op basis van de resultaten die ze boeken.

Geen nadruk op uren tellen
Het echte nieuwe werken draait rond een resultaatsverbintenis, niet rond het aantal uren dat gewerkt wordt. De werknemer gaat een engagement aan met zijn werkgever. Je boekt een resultaat, haalt goals, werkt een project af, brengt klanten aan, ... Waar en wanneer je dat doet, dat beslis je zelf. Werk je deze week vier dagen heel hard en de volgende week stop je op tijd omdat je dan als gescheiden ouder de kinderen hebt? Dat is de richting van het nieuwe werken.

Visie op de mens
Of u de werknemer vrijheid geeft of eerder controleert, heeft te maken met welke visie u op de mens heeft. Gaat u ervan uit dat de mens in se lui is en enkel opdraaft voor geld? Of gelooft u dat de mens verantwoordelijkheid wil nemen en niet enkel gemotiveerd wordt door winstbejag? Hoe werknemers zich gedragen hangt dus ook af van hoe werkgevers zich opstellen. Mensen autonomie geven en hun eigen keuzes laten maken, leidt tot grotere arbeidsvreugde, betere samenwerking en een hogere arbeidsproductiviteit.

Zijn de bedrijven hier klaar voor?
Voor resultaatgericht werken is het belangrijk dat werkgever én werknemer hiervoor klaar zijn. Leidinggevende en werknemer moeten hier een zekere maturiteit aan de dag leggen, een goede verstandhouding opbouwen en correcte afspraken maken. Op die manier kan de prikklok wellicht rustig indommelen.

 


Lees ook de andere resultaten uit het Delta Lloyd Life gezonderzoek.