Tips om op een veilige manier te beginnen met beleggen in tak 23

Iedereen droomt ervan dat zijn spaargeld een hoog rendement oplevert. In het huidige klimaat van ultralage rentestanden lijkt zoiets een utopie. Nogal wat mensen denken eraan om hun spaargeld te beleggen in beursgelinkte producten (aandelen, fondsen, tak 23-verzekeringen …). Wij geven u een aantal tips om ervoor te zorgen dat u op een verstandige en veilige manier investeert in tak 23. Dat zijn verzekeringsproducten waarvan het rendement afhangt van de resultaten van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen.

  • De AssurMiFID-wetgeving maakt dat verzekeringstussenpersonen (makelaars of agenten) uw behoeften in kaart moeten brengen en uw beleggersprofiel moeten bepalen. Zij mogen enkel producten voorstellen die passen in dat profiel. Bijvoorbeeld: u hebt een defensief beleggersprofiel, waarbij u weinig risico’s wil nemen. Welnu, een tak 23-verzekering krijgt een bepaalde risicoklasse: van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico). Als u een defensief beleggersprofiel heeft, mag uw verzekeringstussenpersoon u niet aanraden om al uw spaargeld in een tak 23-verzekering met risicoklasse 7 te stoppen.
  • Tussenpersonen moeten daarbij ook rekening houden met onder andere uw financiële situatie. Zij zullen u dus bijvoorbeeld ook vragen of u verder nog spaargeld heeft, of u vastgoed bezit … Deze vragen kunnen enige argwaan bij u opwekken, maar kaderen in de doelstelling om u als belegger te beschermen. Zo kan iemand die een appartementsblok met 12 appartementen bezit en 300.000 euro op zijn spaarrekening heeft uiteraard dynamischer beleggen dan iemand die geen vastgoed bezit en slechts 10.000 aan spaargeld heeft. Verder wordt gepeild naar uw beleggingstermijn, uw doelstelling en uw risico-appetijt.
  • Risicospreiding is een must: leg nooit al uw eieren in dezelfde mand. Met andere woorden, verdeel uw spaargeld over verschillende assets, zoals vastgoed, een traditionele spaarrekening, een tak 21-verzekering (met een gewaarborgd rendement), tak 23 … Zorg er ook voor dat u voldoende liquide middelen overhoudt om een tegenslag (bv. totaal verlies auto, nieuwe auto kopen) op te vangen.
  • Wilt u beleggen in tak 23, dan doet u er ook goed aan om uw investering te spreiden over meerdere fondsen. Ook op die manier spreidt u het risico. Doet één fonds het dan wat minder, dan kan dit perfect gecompenseerd worden door de goede resultaten van andere fondsen. Een fonds dat uitsluitend belegt in Japanse aandelen bijvoorbeeld kan een zwakke prestatie neerzetten als de Japanse economie het slecht doet. Verzekeraars bieden soms ook fondsen aan die op zichzelf al bestaan uit meerdere fondsen. Dat is al een vorm van risicospreiding op zich.
  • U kunt investeren in tak 23 met een eenmalige premie, maar ook met een recurrente bijdrage, bijvoorbeeld een maandelijkse storting. Op die manier beperkt u het timingrisico. Niemand heeft een glazen bol, zodat niemand steeds aan de laagste koers kan kopen. Daarom is het handig om gespreid te kopen:  misschien koopt u deze maand te duur en de volgende maand aan een veel lagere koers, maar op deze manier zal uw gemiddelde aankoopkoers toch goed zijn.
  • Bij veel verzekeraars is het ook mogelijk om extra beschermingsopties te onderschrijven als u belegt in een tak 23-product. Zo is het mogelijk om de winst vast te klikken of na een sterke daling (bijvoorbeeld 15%) uw eenheden over te zetten naar een cashfonds. Een andere optie is rebalancing: Dit betekent dat op regelmatige tijdstippen gecheckt wordt of uw mix van fondsen in uw reserve nog overeenkomt met uw initiële investeringsstrategie. Wijkt dit sterk af, dan wordt er ‘geherbalanceerd’. Uw makelaar vertelt u hier alles over.
  • Tot slot een heel eenvoudige tip: investeer nooit in een product dat u niet begrijpt.