Tak 23 met kapitaalbescherming

Kapitale Vragen behandelde vroeger reeds de verschillen tussen levensverzekeringen van de takken 21 en 23. Een tak 23-product is een levensverzekering die gekoppeld is aan beleggingsfondsen en onderscheidt zich van een tak 21-oplossing door het ontbreken van een gegarandeerd rendement. Het rendement hangt inderdaad af van de beleggingsfondsen waaraan deze polis gelinkt is.  Je kunt dus enkel een mooi rendement verwachten als die fondsen het ook goed doen. In het andere geval riskeer je een deel van je belegde kapitaal te verliezen. Aan tak 23-producten zijn dus meer risico's verbonden dan aan tak 21- producten. Toch bestaan er "veiligere" tak 23-producten.

Tak 23-producten of beleggingsfondsen?
Men kan zich de vraag stellen wat het verschil is met een beleggingsfonds. Er zijn inderdaad gelijkenissen, maar ook verschillen. Een tak 23-product is een verzekeringsproduct.  Er is bijgevolg een begunstigde die het kapitaal ontvangt bij het overlijden van de verzekerde. Vergeet niet dat er successierechten betaald moeten worden. Een levensverzekering van de tak 23 is minder interessant dan een beleggingsfonds, indien men er vervroegd uitstapt.  Er is nog een ander verschil met een beleggingsfonds, in dat opzicht dat je geen belasting moet betalen op de beursverrichtingen, omdat de fondsen deze taks reeds betaald hebben. Let wel, een maatschappij kan wel kosten aanrekenen voor een verandering van de reserves van het ene fonds naar het andere.  Tak 23-producten zijn fiscaal interessanter dan beleggingsfondsen, omdat de meerwaarde op een tak 23-product niet belast wordt.

"Veiligere" tak 23-producten
Tak 23-producten hebben een aantal interessante kenmerken. Om de zaak nog interessanter te maken, zijn er eveneens tak 23-producten met een ingebouwde zekerheid. Dit zijn de zogenaamde klikfondsen.  Bij deze fondsen wordt de behaalde meerwaarde definitief verworven, op een bepaald moment "vastgeklikt". Het nadeel is wel dat dit extra kosten met zich meebrengt.
Er bestaan tevens tak 23-producten met kapitaalbescherming. In dat geval heb je de zekerheid dat je het geïnvesteerde kapitaal op de eindvervaldag terugkrijgt. Let op, dit is ook de voorwaarde: je moet wachten tot de eindvervaldag en je hebt geen garantie als je er vroegtijdig wenst uit te stappen.

Naar de universiteit met een tak 23?
Dit zou een manier kunnen zijn om de studies van je kinderen te financieren.  Dit geld zal enkel nodig zijn wanneer ze naar de universiteit gaan, en niet vroeger. Valt de eindvervaldag van het contract dus samen met het begin van hun hogere studies, dan zou je je kinderen naar de universiteit kunnen sturen met behulp van een tak 23.

Zoals bij elke belegging doe je er goed aan om professioneel advies te vragen aan een makelaar, die de verschillende polissen kan vergelijken. Het is tevens belangrijk rekening te houden met de diverse kosten die bij een tak 23-product soms kunnen doorwegen. Maar wie met deze waarschuwingen rekening houdt, kan wel voordeel trekken uit een tak 23-product.