Tak 23 en successierechten

Als u een tak 23-verzekering afsluit, dan duit u een begunstigde bij overlijden aan. Die krijgt het rekeningtegoed als u overlijdt vóór de eindvervaldag van de polis. Maar er moeten successierechten betaald worden. Die kunt u wel via een aantal tools verlagen.

Hoeveel successierechten?

De verschuldigde successierechten hangen samen met het bedrag van het rekeningtegoed en met de graad van verwantschap tussen de begunstigde en de erflater.

  • Hoe hoger het bedrag, des te hoger de erfenis en dus ook de successierechten.
  • Hoe nauwer de verwantschap (bloedband) tussen erflater en begunstigde, hoe lager de successierechten.

Ten slotte is ook de fiscale woonplaats van belang. De successietarieven in de drie gewesten (Vlaanderen, Brussel en Wallonië) zijn verschillend.

Huwelijksstelsel

Ook het huwelijksstelsel speelt een rol.

  • Als u getrouwd bent in gemeenschap van goederen en de premies van uw tak 23-verzekering werden betaald met ‘gemeenschapsgeld’, dan wordt slechts de helft van het kapitaal onderworpen aan successierechten.
  • Bent u getrouwd met scheiding van goederen of hebt u de premie volledig uit eigen zak betaald (met eigen middelen), dan moet uw overlevende partner successierechten betalen op het volledige bedrag.
  • Wettelijke en feitelijke samenwonenden volgen het principe van ‘scheiding van goederen’, zoals hierboven beschreven.

Planning

Dit betekent evenwel niet dat u lijdzaam moet toezien hoe successierechten een deel van de opbrengst van de begunstigde zullen afromen als u overlijdt. Een levensverzekering, en zeker ook een tak 23-polis, is een handig instrument om aan successieplanning te doen.

Enkele voorbeelden:

  • U schenkt via een hand- of een bankgift een som van 100.000 euro aan elk van uw twee kinderen. Ze investeren dat geld in een levensverzekering (tak 21 of tak 23), met henzelf als begunstigde en u als verzekerde. Als u overlijdt, krijgen zij het geld en betalen ze geen successierechten. Er zijn dan geen successierechten verschuldigd op voorwaarde dat de hand- of bankgift minstens drie jaar vóór het overlijden van de ouders heeft plaatsgevonden.
  • U schenkt via een hand- of een bankgift een som van 100.000 euro aan elk van uw twee kinderen. Ze investeren dat geld in een levensverzekering (tak 21 of tak 23), met u als begunstigde bij overlijden en henzelf als verzekerde. Als u eerder overlijdt dan hen, verandert er niks. Overlijdt uw kind vóór u, dan gaat het geld terug naar u.

Meer info over de Tak 23 verzekering.