Tak 21: Alle voordelen en nadelen op een rij

Een levensverzekering van het type tak 21 is een erg veelzijdige financiële oplossing. We lichten voor u de voor- en nadelen ervan toe.

Voordelen

 • Het is een erg veilige belegging. U kunt kiezen tussen
  • formules met een gewaarborgd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeelname
  • formules die enkel kapitaalsgarantie bieden, eventueel aangevuld met een winstdeelname

U loopt dus nooit het risico (een deel van) uw geld kwijt te zijn.

 • Als uw verzekeraar failliet zou gaan, dan geniet u de garanties van het Beschermingsfonds voor Deposito’s en Levensverzekeringen.
 • Als u uw contract langer dan 8 jaar aanhoudt of een overlijdensdekking van 130% onderschrijft, dan hoeft u geen roerende voorheffing te betalen.
 • U kunt in het kader van het pensioensparen of langetermijnsparen een mooi fiscaal voordeel genieten. De regering-Michel heeft de plafonds hiervoor weliswaar wat verlaagd.
 • U kunt in uw contract ook een aantal aanvullende waarborgen onderschrijven, zoals een extra overlijdenskapitaal, een waarborg arbeidsongeschiktheid …
 • Door uw begunstigden goed uit te kiezen, kan een levensverzekering van het type tak 21 een handig instrument worden voor successieplanning en vermogensoverdracht.

Nadelen

 • Uw geld is niet onmiddellijk beschikbaar.
 • De winstdeelname is niet gegarandeerd, maar hangt af van de resultaten van de verzekeraar.
 • Wanneer u uw contract voortijdig wil afkopen, dan betaalt u maar liefst 33% belastingen.
 • U betaalt 25% roerende voorheffing op een fictief rendement van 4,75%. Dat stemt niet overeen met de reële rendementen vandaag. U doet er dan ook goed aan om de roerende voorheffing te vermijden (zie hoger).
 • U moet een premietaks van 2% ophoesten, tenzij het gaat om een pensioenspaarverzekering.