Steek structuur in je vermogensopbouw

Sparen en beleggen maken het mogelijk om een bijkomend vermogen op te bouwen.  Jammer genoeg beleggen en sparen veel mensen vandaag zonder doel noch structuur. Toch hopen zij op een schitterend rendement, zonder enig risico te willen lopen. Zo gaat het echter niet. Een vermogen kun je slechts opbouwen door de doelen te stellen en te zorgen voor een gezonde structuur.

Een stevige basis

Veel mensen verliezen rendement door dit gebrek aan doel en structuur.  Aan de hand van een beleggingspiramide is het echter mogelijk je spaargeld te structureren. De basis van deze piramide bestaat uit je spaarrekening en je lopende rekening.  Deze basis moet stevig zijn, al was het maar om onverwachte uitgaven op te vangen. Er wordt over het algemeen aangenomen dat zo'n buffer driemaal het maandelijks inkomen moet bedragen. Dat geld blijft altijd beschikbaar maar, aan de andere kant, brengt het weinig op. Erger nog, wanneer de inflatie hoger is dan het rendement van de spaarrekening, dan verlies je zelfs geld. Daarom moet zoveel mogelijk geld - geld dat je niet onmiddellijk nodig hebt - gestopt worden in de verschillende lagen van de piramide.

Beleggingen met netto kapitaalgarantie

In de eerste laag zitten tak 21-levensverzekeringen, beleggingen met een gewaarborgd rendement, kasbons of  termijnrekeningen. Het zijn veilige investeringen en geven een rendement dat meestal beter is dan een spaarrekening.  Dit geld is dan wel niet onmiddellijk beschikbaar, normaal gezien heb je het ook niet direct nodig.  Let op: voor tak 21-producten met een looptijd van 8 jaar of minder werd de roerende voorheffing onlangs verhoogd van 27 tot 30%.

Collectieve beleggingen zonder kapitaalgarantie

Potentieel meer rendement maar tegen een hoger risico
In de tweede laag zitten beleggingen zonder gewaarborgd kapitaal, zoals gemeenschappelijke beleggingsfondsen in kapitaal en/of aandelen en tak 23-levensverzekeringen. Deze beleggingen bieden zicht op een hoger rendement dan dat uit de onderste lagen, maar de prijs hiervoor is wel, dat het risico hoger ligt. Noch het rendement, noch het behoud van het kapitaal zijn verzekerd. Toch kun je binnen deze laag ook een onderverdeling maken volgens het risico:  obligaties zijn natuurlijk veiliger dan aandelen. Op tak 23-verzekeringsproducten betaal je geen roerende voorheffing, tenzij de polis voorziet in een gegarandeerd rendement.

De top van de piramide

De top van de piramide bestaat uit de meest geriskeerde beleggingen.  We hebben hier te maken met beleggingen in individuele aandelen, waarbij het rendement volledig afhangt van de prestaties van het bedrijf. Maar ook hier bestaat de mogelijkheid om het risico te beperken door te zorgen voor een grotere diversificatie.  Deze diversificatie brengt een grotere veiligheid, maar ze kan het rendement enigszins aantasten.

Denk eraan: op 1 januari 2017 werd de speculatiebelasting op de meerwaarden gerealiseerd op beursgenoteerde aandelen, opties en warrants of andere beursgenoteerde financiële instrumenten afgeschaft.

Iedereen kan deze piramide invullen in functie van zijn eigen doelstellingen, beleggingshorizon en beleggersprofiel. Een beleggingsportefeuille opstellen volgens dit principe geeft een doordachte beleggingsstrategie. Zo heb je een gezonde structuur en kun je beleggen met een doel, waarbij de risico's beperkt worden en toch de mogelijkheid bestaat tot een hoger rendement.

Meer informatie info over vermogensopbouw en financiële planning, kan je lezen op de website van Delta Lloyd Life.