Starten na pensionering als zelfstandige

U bent gepensioneerde werknemer of ambtenaar en hebt nooit als zelfstandige gewerkt. Nu hebt u echter wel veel vrije tijd, en u zou wel graag wat meer inkomsten hebben. Maar u zit met talrijke vragen: wat mag ik doen, wat niet, hoe moet ik juist te werk? Hoe zit het met mijn rechten en plichten? Dit gaan we samen overlopen.

 1. Mag ik als zelfstandige werken wanneer ik gepensioneerd ben?
Ja, niets verbiedt een gepensioneerde werknemer of ambtenaar als zelfstandige te werken na zijn pensioen.

 2. Riskeer ik mijn uitkering te verliezen als ik te veel verdien?
Neen, sinds 1 januari 2015 mag elke gepensioneerde die minstens 65 jaar is of een loopbaan van 45 jaar achter de rug heeft, onbeperkt bijverdienen zonder zijn pensioenrechten te verliezen.

 3. Zijn er voorwaarden?
Ja, u moet minstens 65 jaar oud zijn of 45 loopbaanjaren kunnen voorleggen. Eén van deze beide voorwaarden volstaat.

 4. Riskeer ik gedeeltelijk of volledig de sociale bescherming (bv. terugbetaling van de ziektekosten …) te verliezen, die ik als gepensioneerde werknemer of ambtenaar geniet?
Neen, dit zijn verworven rechten. U bewaart uw statuut als gepensioneerde werknemer of ambtenaar.

 5. Moet ik nog sociale bijdragen betalen?
Ja, zoals elke zelfstandige (in hoofd- of nevenberoep) moet u zich aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds en sociale bijdragen betalen als zelfstandige. Wees gerust, voor een nevenberoep liggen deze bijdragen niet bijzonder hoog, en ze hangen in elk geval af van uw inkomsten. U zult dus alleen veel moeten betalen als u ook veel verdient.

 6. Krijg ik dan ook een hoger pensioen?
Neen, na de pensioenleeftijd kunt u geen pensioenrechten meer opbouwen.

 7. Hoe zal ik belast worden?
U moet weten dat de belasting van uw bijkomende inkomsten zal afhangen van uw jaarlijks pensioen. Om een idee te geven: voor een bijverdienste van 2.000 EUR bruto gedurende een bepaald inkomstenjaar, behoudt u +/- 1.700 EUR wanneer uw jaarlijks pensioen 8.000 EUR bedraagt, maar slechts 500 EUR voor een pensioen van 12.000 EUR. Indien u een bepaald inkomstenjaar bruto 5.000 EUR bijverdient, behoudt u 3.500 EUR wanneer uw jaarlijks pensioen 8.000 EUR bedraagt, maar net geen 2.000 EUR voor een pensioen van 12.000 EUR.

 8. Moet ik de overheid op de hoogte brengen als ik start, m.a.w. is er een aangifteplicht?
Elke beroepsactiviteit moet in principe gemeld worden bij de instelling die het pensioen toekent (RVP, RSVZ of PDOS), maar gepensioneerden die ouder zijn dan 65 jaar en al een pensioen ontvangen, zijn van deze verplichting vrijgesteld.

 9. Kan ik blijven genieten van de vele voordelen die 65-plussers hebben?
Ja, er is geen reden dat u verworven rechten zou verliezen.