Starten: loont het (nog) de moeite?

Kapitale Vragen heeft reeds talrijke artikels gepubliceerd over het starten met een eigen zaak of als zelfstandige, zij het voltijds als nevenactiviteit, of als gepensioneerde. Dit is echter geen statisch gegeven, daarom vonden wij het nuttig even te onderzoeken hoe de situatie eruit ziet en hoe die evolueert.

Als zelfstandige... 

Om te weten in welke richting je wenst te starten, moet je je eerst afvragen met welk statuut je wenst te werken:  als zelfstandige of als bezoldigd bedrijfsleider? Als natuurlijk persoon of als rechtspersoon? Een zelfstandige die werkt als natuurlijk persoon is in een gelijkaardige situatie als een zelfstandige met een eenmanszaak. In beide gevallen dienen alle beroepsinkomsten voor de betaling van de (beroeps)kosten en de belastingen. Wat overblijft, gaat naar het privévermogen, m.a.w. het is je "loon". Het voordeel van de zelfstandige als natuurlijk persoon is dat dit een minimum aan investering en administratie vraagt. Het nadeel is dat de natuurlijke persoon aansprakelijk is voor alle verplichtingen van zijn activiteit, wat grote nadelen heeft in geval van faillissement.  Jammer genoeg heeft de zelfstandige al snel - als zijn zaak goed draait en veel opbrengt - te maken met hoge belastingtarieven, tarieven die hoger liggen dan die van de vennootschapsbelasting.

... of als bezoldigd bedrijfsleider ?

Om bezoldigd bedrijfsleider te worden, moet je natuurlijk een maatschappij oprichten. Het is deze maatschappij die je salaris zal betalen. Voordeel - ten opzichte van bovengenoemde situatie - is wel dat er voor bepaalde vennootschapsvormen een beperkte financiële aansprakelijkheid is en vooral dat de vennootschapsbelasting lager ligt dan de personenbelasting. Daarnaast kan men ook kiezen voor fiscaal voordelige verloningstechnieken. De verloning hoeft niet enkel uit het salaris te bestaan. De bedrijfsleider kan op andere manieren voor zijn werk verloond worden. Maar alvorens meer in detail te gaan, moet je nog beslissen welk type vennootschap je in dienst zal nemen.