Sparen met versnelling

Aangezien spaarboekjes tegenwoordig niets opbrengen en u natuurlijk toch graag wil dat het geld dat u regelmatig spaart opbrengt, is beleggen in een fondsenspaarplan misschien iets voor u. We zetten even op een rij waar u op moet letten. 

De kracht van kapitalisatie

Bij een fondsenspaarplan, bijvoorbeeld een tak 23-verzekeringsproduct, geldt het ‘rente op rente’ principe, zaak is dus om er zo vroeg mogelijk aan te beginnen. Hoe langer u kan sparen, hoe groter het effect. Bent u niet meer zo jong? Dan doet u er goed aan het niet langer uit te stellen. Bovendien bent u helemaal niet verplicht om hoge maandelijkse bedragen te storten, wat voor jongeren vaak een extra stimulans is.

Minder risico door regelmatig te beleggen

Maar wie beleggen zegt, denkt meteen aan het risico dat eraan verbonden is. Welnu, omdat u elke maand investeert, koopt u zowel aan hoge als aan lage koersen, zodat u op lange termijn een hoger rendement haalt dan met klassieke spaarproducten. Er is dus eigenlijk geen ideaal instapmoment, maar u vermijdt wel hoogoplopende emoties bij dalende koersen.

Rendement

Goed om te weten is dat tak 23-producten die aan beleggingsfondsen zijn gekoppeld beleggen in aandelen, obligaties en cash of vastgoed. Hoe groter het percentage aandelen in het fonds, hoe groter het risico, maar ook hoe groter de kans op hoog rendement. Bij een tak 23-product wordt het rendement immers bepaald door de resultaten van een of meerdere onderliggende beleggingsfondsen. Naargelang het percentage aandelen in een fonds , spreekt men van dynamische fondsen als 2/3 tot 3/4 in aandelen wordt belegd, van neutrale fondsen als er een gelijke verdeling is over aandelen en obligaties en van defensieve fondsen als 2/3 tot 3/4 ervan wordt belegd in obligaties en cash. Omdat het om een lange-termijn-belegging gaat, is het goed om zeker in het begin voor een dynamischere formule te kiezen. Informeer ernaar bij uw makelaar, zodat u weet waarin u belegt en kan kiezen voor de formule die het best past bij uw profiel.

Spaarplanverzekering met derdenbeding

Als grootouder, meter of peter was het vroeger een traditie om een spaarrekening te openen voor het kleinkind of petekind en hierop regelmatig een bedrag te storten. Maar omdat spaarboekjes niets meer opbrengen, is een spaarverzekering met derdenbeding tegenwoordig een beter alternatief. Wat betekent de term ‘derdenbeding’ eigenlijk? Het is een bepaling (beding) in een overeenkomst ten behoeve van een (rechts)persoon die zelf geen partij is bij de overeenkomst. Zo opent u een spaarverzekering op uw eigen naam en wijst een derde, bijvoorbeeld uw kleinkind, als begunstigde aan. Daarnaast bepaalt u zelf de datum waarop die persoon eigenaar wordt van de effecten. U behoudt dus de controle over het geld: u kan het geld altijd zelf opvragen en, indien gewenst, op een zeker ogenblik zelfs een andere begunstigde aanduiden. Bij vroegtijdig overlijden blijft het plan tot op de door u vastgestelde datum geblokkeerd. Het kapitaal wordt op de vervaldag aan de begunstigde overgemaakt samen met de interesten en hij betaalt hier successierechten op.  Dit laatste is ook het geval indien u komt te overlijden binnen de drie jaar na de vervaldag, tenzij u deze rekening als schenking laat registreren. Bent u net grootouder geworden of wordt u het binnenkort? Dan is het de moeite om systematisch te beleggen en een tak23-verzekeringsproduct of een spaarplanverzekering te overwegen.

Het verschil met een bancair beleggingsfonds

De voordelen zijn dat u geen roerende voorheffing hoeft te betalen noch een beurstaks, dit laatste in tegenstelling tot een bancair beleggingsfonds. Op het moment van uw storting betaalt u wel een premietaks, wat niet het geval is bij een bancair beleggingsfonds. Daarnaast kunt u ook kiezen voor extra bescherming bij overlijden, invaliditeit of ongeval. Als u voldoende reserve op uw zicht- en spaarrekening heeft en nog extra wilt sparen met de hoop op een mooie opbrengst, dan kan een levensverzekering tak 23 een rendabele en complete spaaroplossing betekenen.

Kapitaalsbescherming

Over de fiscale aspecten van tak-23 hebben we het hier (links naar verschillende artikels) al vaker gehad. Vermelden we tot slot nog dat tak-23-producten ook bestaan met kapitaalsbescherming en een eindvervaldag. Dit betekent dat uw kapitaal op de eindvervaldag  gegarandeerd wordt terugbetaald ( kapitaalsgarantie). Deze bescherming geldt dus niet als u uw geld vervroegd terugvraagt. Nadelen van een (al dan niet gedeeltelijke) kapitaalsbescherming zijn dat het duur is omdat het rendement in feite van het fonds wordt afgetrokken en u er daarnaast ook roerende voorheffing op betaalt. Kortom, een niet zo interessante formule.

Voor meer informatie en deskundig advies over de voor u interessantste spaarformule kan u steeds terecht bij uw makelaar.