Resultaten Nationale Pensioenenquête 2014

De Belg blijft zich wel degelijk zorgen maken over de toekomst van het wettelijk pensioen en beseft dat extra maatregelen noodzakelijk zijn. Hij denkt niet dat langer werken soelaas brengt. Hij geeft de overheid vandaag een onvoldoende op sociale bescherming en pensioenbeleid, en gelooft niet dat de toekomst beterschap zal brengen. Een merkwaardige bevinding want België biedt in vergelijking met andere Europese landen een hoge graad van sociale bescherming. Toch neemt slechts een minderheid momenteel maatregelen om zich voor te bereiden op zijn pensioen. De zelfstandige levert de grootste individuele inspanning vandaag mede door de lagere beschermingsgraad en fiscale stimuli, maar zelfs onder hen is er nog een groep die niets onderneemt. De Belg kijkt hoofdzakelijk in de richting van de overheid om oplossingen te vinden, in samenwerking met werkgevers. De gevolgen van de financiële crisis laten zich meer dan ooit voelen. Gezien de financiële zorgen die onze landgenoot vandaag heeft, en een foute perceptie over de gemiddelde pensioenleeftijd, carrièreduur en levensverwachting, vindt hij niet dat hij zelf actie moet ondernemen om zijn pensioen van morgen voor te bereiden.

Ontdek de volledige resultaten van de Nationale Pensioenenquête 2014 hier.