Resultaten Nationaal Gezonderzoek 2015

Gezondheidsbevordering op de werkvloer op een (te) laag pitje. Wat met gezonde voeding tussen 9 en 5?

Delta Lloyd Life maakt vandaag de resultaten bekend van haar Nationaal Gezonderzoek. Deze eerste editie focust op gezonde voeding op het werk. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 78% van de werknemers matig tot niet tevreden is over de mogelijkheden die hun werkgever aanbiedt met het oog op het op peil houden of verbeteren van een gezonde leefstijl. Jammer, gezien de bedroevende gezondheidstoestand van de werkende Belg.

Zo blijkt maar liefst de helft (49%) te kampen met overgewicht, 58% voelt zich maar matig, tot ronduit ongezond en 55% zegt niet goed in zijn vel te zitten. Twee derde geeft zelf toe een ongezonde leefstijl te hebben. En hoewel uit de cijfers blijkt dat er tussen 9 en 5 een groot aantal werknemers bereid is gezonder te eten en te drinken indien de werkgever gezonde alternatieven zou aanbieden, rijst vervolgens heel snel de vraag hoe ver de werkgever hierbij kan gaan. Zo zegt 75% van de bevraagden dat de eigen leefstijl in the end een persoonlijke zone blijft. De uitdaging zal er voor werkgevers dan ook uit bestaan de juiste balans te vinden tussen aanmoedigen en bemoeien.

Maar laten we beginnen bij het begin: zowel de bedrijven, als de overheid, als de Belg zelf sensibiliseren en aanzetten tot concrete gezondheidsbevorderende acties.

Meer informatie