Renoveren met uw VAPZ?

U hebt renovatieplannen voor uw woning. Kunt u het kapitaal dat u bijeenspaart via uw Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen hiervoor gebruiken?

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is, zoals de naam al zegt, een product dat u toelaat om te sparen voor een aanvullend pensioen. Per definitie gaat het dan ook om sparen op lange termijn. De eindleeftijd ligt meestal op 60 of 65 jaar. In de toekomst wordt dat wellicht 67 jaar, door de aanpassing van de wettelijke pensioenleeftijd.

U kunt een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen niet afkopen vóór uw 60ste. Met andere woorden, het kapitaal dat u al opgebouwd hebt binnen uw VAPZ-contract kunt u ten vroegste op uw 60ste opvragen.

Dit betekent echter niet dat u vandaag nog niet kunt beschikken over een gedeelte van dat kapitaal. U kunt immers een voorschot opvragen als dit tot doel heeft  vastgoed te kopen, bouwen of verbouwen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Die bestaat uit de landen van de Europese Unie en de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA) behalve Zwitserland,  IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Hoeveel voorschot u precies kunt opvragen, hangt af van verzekeraar tot verzekeraar. Bij sommige maatschappijen is dat 60% van de opgebouwde reserve, bij andere 75%. Bij bepaalde verzekeraars moet u intresten betalen op het opgenomen bedrag, terwijl u bij andere geen intrest moet ophoesten. Voor meer informatie hierover contacteert u best uw makelaar. Hij zal u alle details met plezier vertellen.

U kunt op een later tijdstip het opgenomen voorschot terugbetalen aan uw verzekeraar, zeker en vast als het gebouw niet meer in uw bezit is. U kunt dit ook niet doen, maar in dat geval zal het voorschot uiteraard van uw pensioenkapitaal afgetrokken worden.