Renoveren met uw IPT?

Als u plannen hebt om uw woning te renoveren, dan kunt u via uw individuele pensioentoezegging (IPT) hiervoor (een deel van het) budget vrijmaken. 

Met een individuele pensioentoezegging spaart uw vennootschap een aanvullend pensioenkapitaal bijeen voor u als zelfstandige. Vóór uw 60e kunt u het betrokken kapitaal niet opvragen, nadien wel. Toch hoeft u niet zo lang te wachten om een deel van het bijeengespaarde geld te verzilveren. Zo kunt u een voorschot opvragen om hiermee vastgoed te kopen, bouwen of verbouwen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie en de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA) behalve Zwitserland,  IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Het vastgoedproject moet tot doel hebben een belastbaar inkomen te genereren.

Hoeveel voorschot u precies kunt opvragen, verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Bij sommige maatschappijen is dat 60% van de opgebouwde reserve, bij andere 75%. Bij bepaalde verzekeraars moet u intresten betalen op het opgenomen bedrag, bij andere niet. Voor meer informatie hierover contacteert u best uw makelaar. Hij zal u alle details bezorgen.

Moet u het voorschot nadien terugbetalen aan de verzekeraar? Neen, dat hoeft niet, maar het kan wel. Als u het voorschot niet terugbetaalt, zal het uiteraard van uw pensioenkapitaal afgetrokken worden. Het gedeelte dat betrekking heeft op het voorschot wordt belast a rato van de fictieve rente.

Andere opties om uw IPT in te zetten voor een renovatieproject, zijn een inpandgave van uw IPT of een lening met wedersamenstelling van het kapitaal via de IPT.