Regelmatig sparen kan ook met een levensverzekering

De "levensverzekering" is al lang niet meer het traditionele product van jaren geleden. Een levensverzekering is nu veel meer dan een manier om een bedrag te laten uitkeren aan een begunstigde in geval van overlijden van de verzekeringnemer. Het verschil is zo duidelijk dat dit type levensverzekering nu soms wel “overlijdensverzekering" genoemd wordt.

Een levensverzekering... voor zichzelf, of voor een ander
Wie vandaag een levensverzekering afsluit, doet dit met de bedoeling om er zelf van te kunnen genieten. De levensverzekering is inderdaad een veilige en fiscaal gunstige manier om geld opzij te leggen voor het ogenblik waarop men met pensioen gaat. Het is voor veel mensen een essentieel deel van de derde pijler van het pensioenstelsel.  Bij de eindvervaldag zal er dus een interessante som beschikbaar zijn, voor de verzekeringnemer, of misschien voor zijn kinderen, om hun studies te financieren.
Het is ook een interessante manier om regelmatig te sparen. Je stort periodiek, bijvoorbeeld maandelijks via een permanente order, of op een zelf gekozen ogenblik - minstens jaarlijks - wanneer het je het beste past.  Het systeem is bijgevolg zeer flexibel.

Hoe flexibel?
Het systeem is inderdaad flexibel, althans wat de stortingen betreft. Je stort zo veel – vergeet toch de maximaal aftrekbare som niet -  of zo weinig je wilt – rekening houdend met de vastgelegde minimumpremie. Het is echter niet flexibel wat de beschikbaarheid van het gespaarde geld betreft. Een levensverzekering is geen spaarrekening! Een levensverzekering kan beschouwd worden als een vorm van langetermijnsparen - de fiscale voordelen zijn niet te versmaden. Het geld wordt slechts beschikbaar bij de eindvervaldag. Indien men niet tot de eindvervaldag wacht, riskeert men inderdaad veel te verliezen.

Grote diversiteit
Wie wenst te sparen door middel van een levensverzekering, kan ook de keuze maken tussen verschillende soorten levensverzekeringen. Door deze diversiteit is het mogelijk de juiste keuze te maken in functie van de beschikbare middelen en van het einddoel. Levensverzekeringen van de tak 21 bieden de zekerheid van een gewaarborgd rendement, maken het mogelijk om op je eigen ritme te sparen en zijn combineerbaar met het pensioensparen en het langetermijnsparen. Producten van de tak 23 bieden een potentieel hoger rendement op langere termijn, maar geen gegarandeerde interestvoet of kapitaalswaarborg. Daarnaast bestaan er nog tal van andere producten (tak 26, tak 44, enz.) waarop we hier niet dieper kunnen ingaan. Natuurlijk kan je verzekeringsmakelaar je zeker bijstaan om de keuze te maken die het best past bij je situatie.

Wanneer men spreekt van sparen, denkt je misschien niet onmiddellijk aan een levensverzekering. Het systeem is echter zo rijk en gevarieerd dat het wel in overweging moet genomen worden.