Presenteïsme: wanneer bent u te ziek om te werken?

Absenteïsme is een bekend fenomeen. Maar weet u ook wat presenteïsme inhoudt? Dat gaat om medewerkers die ziek zijn, maar toch komen werken. Soms worden ook zgn. workaholics gezien als varianten van presenteïsme. Wat, hoe en waarom: we zetten het voor u uiteen. 

Presenteïsme kost bedrijven volgens sommigen meer dan absenteïsme. Hoe kan dat? Niet alleen omdat zieke werknemers collega’s kunnen besmetten, maar ook omdat hun productiviteit veel lager ligt dan anders. Bovendien kan een presenteïsme leiden tot meer ontevreden klanten, het missen van bepaalde deadlines ... Een probleem met presenteïsme is uiteraard dat de gevolgen veel moeilijker te meten vallen dan deze van absenteïsme.

Wat zeggen onderzoeken?

Een studie van de Europese Commissie uit 2010 geeft aan dat om en bij 45% van onze landgenoten zich schuldig maakt aan presenteïsme. Aangezien het Europese gemiddelde 35% bedraagt, doen de Belgen het op dit vlak dus een stuk beter. Of slechter?

Een onderzoek van Securex uit 2014 geeft volgende resultaten weer:

  • 71% van zieke werknemers werkt verder.
  • Wie werkt er vooral verder? Jongeren, hoger opgeleiden, bedienden en leidinggevenden.

Oorzaken

Waarom gaat iemand die ziek is toch werken? Daar kunnen heel wat redenen voor zijn: het plezier om te gaan werken, een gevoel van betrokkenheid, de schrik om zijn job te verliezen, iemands persoonlijkheid, de bedrijfscultuur, niet-vervangbaarheid op het werk, de thuissituatie … Bij workaholics is de kans reëel dat ze niet gaan werken zien als een teken van zwakte of een gebrek aan motivatie. Contradictorisch genoeg is ziek gaan werken voor sommigen een bewijs van hun inzet en motivatie, maar ligt hun productiviteit in dat geval een stuk lager. Bovendien kan presenteïsme op termijn leiden tot gezondheidsproblemen, omdat het lichaam onvoldoende tijd en rust krijgt om te recupereren. Wat bij werknemers die wel ziektedagen nemen makkelijker gaat. En herhaald presenteïsme leidt tot meer absenteïsme.

Wat kan de werkgever doen?

Een logische oplossing bestaat erin om zieke werknemers die toch op het werk komen opdagen naar huis te sturen. Daarnaast is het belangrijk om werknemers duidelijk te maken dat ze niet bij hun eerste ziektedag het risico lopen om hun job te verliezen. Praten met medewerkers over hun motivatie en workload werkt. Andere zinvolle initiatieven zijn het ontwikkelen van back-up-scenario’s in geval van ziekte van werknemers. Last but not least is het ook interessant om het gezondheidsbewustzijn van werknemers te vergroten. Zo kan een er gezorgd worden voor een gezond voedingsaanbod en kan de werkgever bepaalde sportfaciliteiten mogelijk maken binnen het bedrijf.