Personeel in dienst nemen: de volgende stappen

Wanneer je als zelfstandige personeel wenst in dienst te nemen, dan moet je je vooreerst inschrijven bij de RSZ. Een sociaal secretariaat kan je bij de administratie helpen en kan zelfs een zeer belangrijke rol spelen om ervoor te zorgen dat je onderneming in orde is. Dit zagen we reeds. Op welke zaken moet je nog letten en wat moet je nog allemaal doen?

Arbeidsongevallenverzekering
Als werkgever ben je wettelijk verplicht een verzekering tegen arbeidsongevallen af te sluiten bij een erkende verzekeringsmaatschappij of een gemeenschappelijk fonds. De werkgever is inderdaad aansprakelijk voor elk ongeval op het werk, maar ook op de weg van en naar het werk.

Kinderbijslagfonds
Een werkgever moet binnen de 90 dagen na de eerste aanwerving aansluiten bij een kinderbijslagfonds. Hij mag een fonds van zijn keuze nemen, maar als hij dit niet doet, wordt hij automatisch aangesloten bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW).

Vakantiefonds
Wat de vakantie betreft, bestaat er - ondanks de invoering van het eenheidsstatuut - nog een verschil tussen arbeiders en bedienden. De werkgever betaalt het vakantiegeld rechtstreeks aan zijn bedienden. Als hij arbeiders in dienst heeft, dan moet hij zich aansluiten bij het vakantiefonds van zijn vakgebied. Deze aansluiting gebeurt via de inschrijving bij de RSZ.

Belastingen
Als je werkgever bent, dan moet je je lokaal ontvangstkantoor van de directe belastingen contacteren voor de storting van de bedrijfsvoorheffing.

Vergeet het personeelsregister maar...
Vroeger moest elke onderneming met werknemers een personeelsregister bijhouden waarin alle werknemers genoteerd werden in de volgorde van hun aanwerving. Sinds het gebruik van de elektronische Dimona-aangifte, moeten de werkgevers dit personeelsregister niet meer up-to-date houden, vermits de RSZ automatisch alle Dimona-aangiftes in een elektronisch personeelsbestand registreert.

Arbeidsreglement
Het arbeidsreglement, daarentegen, is nog altijd van kracht. Dit document legt de wederzijdse rechten en plichten van de werknemers en de werkgever op papier. Hierin staan de algemene arbeidsvoorwaarden, maar ook informatie over de werking en de organisatie van de arbeid in de onderneming. Er bestaan hiervoor standaarddocumenten. Zeer belangrijk: elke werknemer moet bij zijn indiensttreding een kopie van dit arbeidsreglement krijgen en ondertekenen.

Dit was slechts het begin van de verplichtingen van de beginnende werkgever die personeel in dienst wenst te nemen. We gaan verder zien wat hij nog moeten doen.