Pensioensparen wordt voordeliger belast

De regering-Michel heeft de fiscaliteit van pensioensparen op een andere leest geschoeid. Wat houdt de wijziging precies in?

Ietwat vereenvoudigd kunnen we stellen dat de eindbelasting op pensioensparen verlaagt van 10 naar 8%. Dat is dus positief voor u, want u zult op het einde van de rit meer overhouden.

Hoe wordt die 8% berekend?

Er zijn twee mogelijkheden:

  • U had al een pensioenspaarcontract vóór 1 januari 2015

In dat geval wordt er gedurende vijf opeenvolgende jaren 1% belasting geheven op de reserve in uw contract op 31 december 2014. Op uw 60ste verjaardag betaalt u dan 8% belastingen op de reserve in uw contract op dat moment. Van het bedrag dat overeenkomt met die 8% worden wel de eerder betaalde belastingen (maximaal 5x1% dus) afgetrokken.

  • U sluit een nieuw pensioenspaarcontract af vanaf 2015

Op uw 60ste verjaardag betaalt u 8% belastingen op de reserve in uw contract op dat moment.

Ook minder goed nieuws …

Naast een verlaging van de eindbelasting is er ook minder positief nieuws. De maximumpremie die u fiscaal voordelig kan storten bedraagt voor 2015 € 940, dat is € 10 minder dan aanvankelijk voor 2014 voorzien was. Een verlaging dus in plaats van een traditionele verhoging. Meer nog, de regering-Michel heeft voor 2014 het maximumbedrag ook verlaagd van € 950 tot € 940. De kans is dus groot dat u voor 2014 € 10 teveel gestort hebt … Dit leidt tot heel wat administratieve moeilijkheden …