Pensioensparen en de fiscus: hoe aangeven en welk voordeel krijgt u?

bbm_170587815_20.jpg

Sparen voor een aanvullend pensioen is nodig. Ook levert pensioensparen u een fiscaal voordeel op. Maar hoe krijgt u dat fiscaal voordeel? Hoeveel bedraagt het en hoe kunt u het onderste uit de kan halen?

U kunt op heel wat manier voor een aanvullend pensioen sparen: u kunt aan pensioen- of langetermijnsparen doen, spaargeld opzijzetten op een spaarrekening, beleggen, investeren in vastgoed … Via pensioensparen kunt u echter ook een leuke fiscale extra krijgen onder de vorm van een belastingvermindering.

Verzekering of rekening

U kunt pensioensparen bij een verzekeraar (pensioenspaarverzekering- of bij een bank (pensioenspaarrekening). Een verzekering levert u meestal een gegarandeerd rendement op, terwijl het rendement op een rekening afhangt van de resultaten van een onderliggend pensioenfonds. U kunt met een rekening dus beter scoren dan met een verzekering, maar ook slechter …

Fiscaal voordeel

Jaarlijks kunt u tot € 940 (inkomsten 2017, aanslagjaar 2018) fiscaal voordelig storten in pensioensparen. U geniet een belastingvoordeel van 30% op de gestorte premies. Met andere woorden, u kunt maximaal een fiscaal voordeel krijgen van € 282 (+ gemeentebelasting) op een premie van € 940.

U bent evenwel niet verplicht om € 940 te storten. Als u dat wenst, mag u ook minder storten. Uiteraard daalt dan ook uw fiscaal voordeel. Een minimumbedrag is er niet.

Voor het jaar waarin u 65 wordt kunt u geen belastingvoordeel krijgen.

Vanaf dit jaar (belastingaangifte 2019) heeft u twee mogelijkheden:

  • U stort maximaal € 960, met een fiscaal voordeel van 30% (+ gemeentebelasting).
  • U stort maximaal € 1.230, waarbij het fiscale voordeel 25% (+ gemeentebelasting) bedraagt.

Opgelet: Kiest u voor de tweede optie, spaar dan zeker tot meer dan €1.152. Onder dit bedrag krijgt u een hoger fiscaal voordeel via het traditionele pensioenspaarregime.

Voorwaarden

Om recht te hebben op het fiscale voordeel, moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn:

  • U moet een Belgische rijksinwoner of een inwoner van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn wanneer u het pensioenspaarcontract afsluit.
  • U bent minstens 18 jaar en minder dan 65 jaar oud wanneer u het pensioenspaarcontract afsluit.
  • U moet onderworpen zijn aan de personenbelasting.
  • De looptijd van de pensioenspaarrekening of -verzekering bedraagt minstens 10 jaar.
  • U bent de begunstigde bij leven. Bij overlijden zijn dat ‘uw erfgenamen’.

Aangifte

U vult het totaal van uw stortingen in het betrokken jaar in op uw aangifte onder vak X (uitgaven die recht geven op een belastingvermindering), punt E (vak 1361 of 2361).

Attest

Elk jaar krijgt u van de bank of verzekeraar een attest (nr. 281.60), dat uw stortingen vermeldt. Als de belastingadministratie u dat vraagt, dient u dit attest voor te leggen.

Niet verplicht

U bent niet verplicht om uw stortingen voor pensioensparen aan te geven. Als u dat nooit doet, dan zal uw eindkapitaal ook niet belast worden. Uiteraard hebt u dan ook nooit fiscaal voordeel genoten.

Opgelet, als u eenmaal fiscaal voordeel gekregen hebt, wordt uw eindkapitaal sowieso belast, ook al blijft het bij die ene keer …