Pensioenen: wat is de situatie in 2016?

Het hoeft niet meer gezegd, iedereen weet nu wel dat er veranderingen aan de gang zijn voor de pensioenen. Maar welke veranderingen zijn reeds dit jaar van toepassing? Een klein overzicht.

Vervroegd pensioen
Tot eind 2012 kon een werknemer vervroegd met pensioen vanaf 60 jaar, indien hij een loopbaan van 35 jaar had. Vanaf dit jaar moet men een carrière van 42 jaar hebben om op dezelfde leeftijd met pensioen te gaan. Vanaf 61 jaar is een carrière van 41 jaar nodig, en vanaf 62 jaar, een carrière van 40 jaar. Let wel, wanneer het pensioen ingaat op 1 januari 2016, tellen de voorwaarden van het jaar voordien nog, dus wel 41 jaar en geen 42. In de toekomst zal dit echter niet meer het geval zijn.

Minimumpensioen zelfstandigen
De regering was al lang van plan de minimumpensioenen van de zelfstandigen gelijk te schakelen met dat van de loontrekkenden. Deze volledige gelijkschakeling moest in drie stappen gebeuren.

Stap één
De eerste stap van deze gelijkschakeling moest in voege treden op 1 augustus 2015. In februari van verleden jaar werd echter beslist deze maatregel te vervroegen, zodat hij op 1 april 2015 van kracht werd.

Concreet betekent dit dat sedert 1 april 2015 het minimale rustpensioen van de zelfstandigen verhoogd werd met 10 euro per maand voor het alleenstaandenpensioen en met 7,17 euro per maand voor het overlevingspensioen.

Stap twee
Daarnaast kwam er een "aanpassing aan de welvaart", die op 1 september 2015 in voege trad. Daardoor steeg het minimale gezinspensioen tot 1.431,79 euro en het maandelijkse minimumpensioen voor een alleenstaande tot 1.092,36 euro.

Stap drie
Op 1 augustus 2016 krijgt men een volledige gelijkschakeling. Op die datum wordt het minimale alleenstaandenpensioen opgetrokken tot 1.145,80 euro en het overlevingspensioen, tot 1.127,78 euro. Let op, we hebben het hier wel over het minimumpensioen na een volledige loopbaan van 45 jaar. Wie minder jaren gewerkt heeft, ziet het uitgekeerde bedrag dus verhoudingsgewijs zakken.

Deze maatregel past in het kader van de uitvoering van het regeerakkoord dat de afschaffing voorzag van de laatste overblijvende verschillen tussen de minimumpensioenen van de zelfstandigen en het algemeen stelsel. Dit was nodig omdat vier op de vijf gepensioneerde zelfstandigen het minimumpensioen ontvangen. De maatregel betekent dus een plus voor zo'n 400.000 gepensioneerden.

Alles opgelost?
Is elke onrechtvaardigheid hiermee van de baan? Natuurlijk niet. Zelfstandigen hebben nog altijd een veel lager pensioen dan werknemers en, zeker, dan ambtenaren die even lang gewerkt hebben. Daarnaast is er ook een probleem voor mensen met een gemengde loopbaan. Om recht te hebben op een minimumpensioen, moet men minstens 30 jaar in hetzelfde stelsel gewerkt hebben. De meeste mensen met een gemengde loopbaan zijn niet in dat geval. Ook deze onrechtvaardigheid wenst de minister weg te werken, zodat elk gewerkt jaar evenveel meetelt, ongeacht het stelsel. Er is dus nog werk aan de winkel.