Pensioenen : eindelijk dezelfde rechten voor de zelfstandigen?

Het is de laatste tijd wat stil geworden rond pensioenen. Meer dan een jaar geleden was dit een "hot topic", maar op het ogenblik hebben wel andere onderwerpen de voorpagina's gehaald. Een reden te meer om eens te bekijken of er iets nieuws is.

Pensioenleeftijd
Wat de pensioenleeftijd betreft, werden de essentiële wijzigingen al een tijdje geleden aangekondigd: de wettelijke pensioenleeftijd wordt bij ons in 2025 (met ingang van 1 februari 2025) verhoogd tot 66 jaar en in 2030 (met ingang van 1 februari 2030) tot 67 jaar. Hier is er niets nieuws. We noteren terloops wel dat de Duitse centrale bank midden augustus een studie gepubliceerd heeft waarin ze concludeerde dat de pensioenleeftijd op termijn naar 69 moet. Maar zo snel zal men ook in Duitsland – de koploper van de vergrijzing in Europa – niet zo ver gaan. De bedoeling van zulke mededelingen is dan eerder om de bevolking hier op lange termijn op voor te bereiden. De mensen worden steeds weer aangemoedigd om via bedrijfspensioenen en particuliere polissen te sparen voor hun oude dag. En hierin verschilt het Duitse voorbeeld niet van ons land.

Vervroegd pensioen
De pensioenleeftijd is één zaak, maar er zijn ook veel mensen die aan een vervroegd pensioen denken. Vanaf dit jaar is in ons land een carrière van 42 jaar nodig om op 60 jaar met pensioen te mogen, van 41 jaar voor 61 jaar en van 40 jaar om op 62 jaar met pensioen te gaan. Wel een groot verschil, wanneer men eraan denkt dat enkele jaren geleden een carrière van 35 jaar nog voldoende was!

Volledige gelijkschakeling minimumpensioen zelfstandigen
Het was reeds een zekere tijd geleden aangekondigd, en nu is de maatregel volledig in voege getreden: sinds 1 augustus 2016 hebben zelfstandigen recht op hetzelfde minimumpensioen als de werknemers. Het minimumgezinspensioen voor een zelfstandige werd al een tijdje geleden aangepast en was al gelijk aan dat van een werknemer, namelijk 1.460,45 euro. Een alleenstaande zelfstandige heeft vanaf de vermelde datum recht op hetzelfde minimumpensioen van 1.168,73 euro bruto. Het overlevingspensioen bedraagt 1.150,35 euro.  Er werden de laatste maanden grote inspanningen geleverd om de onrechtvaardigheden weg te werken waarvan de zelfstandigen nog altijd het slachtoffer waren. Door verschillende indexeringen, aanpassingen aan de welvaart en geleidelijke gelijkschakelingen, zijn de minimumpensioenen van zelfstandigen dit jaar 4 keer gestegen.

Let wel, dit minimumpensioen geldt alleen voor wie een volledige carrière achter de rug heeft. En een volledige loopbaan is wel een carrière van 45 jaar. Met andere woorden, wie minder jaren kan voorleggen, heeft slechts recht op een minimumpensioen dat verhoudingsgewijs verminderd wordt.

Zijn alle discriminaties hiermee voor de zelfstandigen van de baan? Jammer genoeg niet. We zullen zien waar het schoentje nog knelt.