Overlijden van de verzekerde voor de einddatum van het contract. Welke stappen moet de begunstigde(n) ondernemen?

Hebt u een tak 23-verzekering afgesloten met uw partner als begunstigde bij overlijden? Wat moet zij dan doen, als u zou overlijden vóór de eindvervaldag van de polis, om het geld uitgekeerd te krijgen?

Ook al is een overlijden emotioneel een zware dobber, bepaalde formaliteiten dienen nu eenmaal vervuld te worden. Als u overlijdt vóór het aflopen van de polis, dan moet de begunstigde zo snel mogelijk een overlijdensakte bezorgen aan de verzekeringsmakelaar of verzekeraar. Die zullen er dan voor zorgen dat het rekeningtegoed of het verzekerde overlijdenskapitaal uitbetaald wordt aan de begunstigde.

Hoe raakt uw begunstigde aan zo’n akte?

Vaststelling van het overlijden

Eerst en vooral bezorgt de dokter die het overlijden vastgesteld heeft of het betrokken ziekenhuis een overlijdensattest aan uw begunstigde.

Aangifte van het overlijden

Met dat attest moet hij of zij naar de gemeentelijke administratie gaan van de plaats waar het overlijden gebeurde. Zo dient het overlijden aangegeven te worden. Soms wordt deze aangifte ook gedaan door de begrafenisondernemer.

Overlijdensakte

In de gemeente waar het overlijden plaatsvond, wordt de overlijdensakte opgesteld. Die gemeente stuurt de akte nadien door naar de gemeente waar de overledene woonde. Een overlijdensakte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de plaats van het overlijden.  Ze wordt ook overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de woonplaats van de overledene. Vervolgens kan de begunstigde een uittreksel of afschrift van de akte opvragen bij de dienst Burgerlijke Stand van uw woonplaats. Dat afschrift moet bezorgd worden aan de makelaar of verzekeraar.


Meer info over de Tak 23 verzekering.