Over welke beleggingsopties beschik ik bij een tak 23-verzekering?

Bij een tak 23-levensverzekering hangt het rendement af van de resultaten van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen. U kunt echter een aantal beleggingsopties onderschrijven. Welke dat zijn, leggen we u in dit artikel uit.

Dynamisering van de winstdeelname

Hebt u geïnvesteerd in een tak 21-verzekering met een gewaarborgde rentevoet? Dan kan die aangevuld worden met een winstdeelname. U kunt, via de optie ‘dynamisering van de winstdeelname’ deze winstdeelname investeren in een tak 23-oplossing, waardoor u mogelijk uitzicht krijgt op een hoger rendement.

Beveiliging van de meerwaarden

Als één van de fondsen waarin u geïnvesteerd hebt een bepaald rendement bereikt (bijvoorbeeld 15%), dan wordt een gedeelte automatisch overgedragen naar een vastrentend product.

(automatische) Herbalancering

Belangrijk is dat uw keuze van tak 23 en van fondsen beantwoordt aan uw beleggingsprofiel. De kans bestaat echter dat, door uiteenlopen prestaties van de onderliggende fondsen of door switches, op een bepaald moment uw belegging niet meer overeenstemt met uw profiel. Via de optie ‘herbalancering’ wordt er in zo’n geval een overdracht uitgevoerd om naar de oorspronkelijke verdeling terug te keren.

Drip feed

U doet een eenmalige storting in een tak 21-verzekering (met een gewaarborgd rendement). Vervolgens worden vanuit dit tak 21-product regelmatig stortingen gedaan naar een tak 23-verzekering. Deze druppelsgewijze overdrachten noemen we drip feed. Een belangrijk voordeel is dat het een extra bescherming biedt als de koers van een onderliggend fonds (in het tak 23-product) zou dalen. U krijgt dan voor dezelfde storting immers meer eenheden.

Dynamische stop loss

Stel dat één van de fondsen waarin u investeerde, zwak presteert. U kunt ervoor zorgen dat, wanneer een bepaalde negatieve drempel bereikt wordt (bijvoorbeeld -10%), het saldo van dat fonds overgedragen wordt naar een ander fonds. Zo beperkt u het beleggingsrisico.