Ook met een eenvoudige successieplanning kom je al ver

Een erfenis zorgt vaak voor ernstige spanningen, zelfs in hechte families. Als je je successie juist plant, bewijs je dus een grote dienst aan je nabestaanden, want hierdoor bespaar je hen veel last. Een degelijke successieplanning hoeft niet ingewikkeld of moeilijk te zijn. Er is niet altijd nood aan complexe constructies: met een beetje gezond verstand en enkele kleine ingrepen, kom je al heel ver. 

Opgelet: op 1 januari 2002 kregen de gewesten de bevoegdheid in verband met de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen en verminderingen, en sinds 1 januari 2015 zijn ze volledig bevoegd voor successie- en schenkingsrechten. Er kunnen dus verschillen optreden tussen de gewesten, en het is de fiscale woonplaats van de schenker (gedurende de vijf laatste levensjaren) die de schenkingsrechten bepaalt, niet de ligging van het onroerend goed.

Schenking bij leven

Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, die dit goed aanvaardt. De schenking bij leven is een erg populair systeem. Voor roerende goederen (bijv. geld, antiek, juwelen,...) kan dit onder de vorm van een handgift, van een onrechtstreekse schenking per overschrijving of van een notariële schenking gebeuren. De schenking van onroerende goederen moet steeds bij notariële akte gebeuren. De enige voorwaarde om geen successierechten te betalen, is dat de schenker 3 jaar na de schenking nog in leven moet zijn.

Successieverzekering

Er zijn echter nog andere manieren om je erfgenamen te helpen. Je kunt het bedrag van de successierechten laten verzekeren in een successieverzekering. Dankzij dit type van verzekering zullen je erfgenamen altijd de successierechten kunnen betalen. Meer info over de successieverzekering leest u hier.

Successievriendelijk beleggen

De successieplanning kan ook reeds bij het beleggen plaatshebben. Indien je levensverzekeringen en/of beleggingsverzekeringen hebt, zorg voor de juiste begunstigingsclausules.

Huwelijks- en samenlevingscontract

De persoon die het meest betrokken is bij de nalatenschap is natuurlijk de partner. Daarom is het belangrijk het huwelijkscontract af en toe opnieuw te bekijken, om zeker te zijn dat het overeenkomt met wat men voorzien heeft in geval van overlijden.

Successieplanning

Successieplanning maakt essentieel deel uit van de financiële planning. Door deze planning goed te organiseren, zul je ervoor zorgen dat er na je overlijden zo weinig mogelijk problemen zijn en dat je erfgenamen zelf niet in de financiële problemen geraken, wanneer zij de successierechten moeten betalen.

Voor meer informatie kan je steeds bij je verzekeringsmakelaar terecht.