Omzetverzekering

Bij een verzekering Gewaarborgd Inkomen bent u zelf de begunstigde, in persoonlijke naam.

Bij een omzetverzekering is de vennootschap de begunstigde. Meestal verzekert zo’n polis tot 60% van de omzet wanneer de zaakvoerder arbeidsongeschikt is door ziekte of een ongeval. Een omzetverzekering wordt meestal onderschreven door eenmansvennootschappen of door kmo’s waarbinnen één persoon heel belangrijk is. Hoeveel de vennootschap concreet ontvangt om het omzetverlies te compenseren, is afhankelijk van de graad van arbeidsongeschiktheid van de zaakvoerder. Bij een ongeschiktheid van minder dan 25% is er geen tussenkomst. Tussen de 25% en de 66% wordt de uitkering gelijkgesteld aan de graad van ongeschiktheid. Vanaf 67% heeft de zaakvoerder recht op een volledige uitkering. De vennootschap kan de premie aftrekken als beroepskost. De uitkering wordt echter belast als opbrengst bij het bedrijf.