Nog meer formaliteiten

U moet een aantal formaliteiten vervullen alvorens u als zelfstandige kunt starten. De voornaamste is de inschrijving bij een ondernemingsloket, omdat deze instelling u doeltreffend zal begeleiden bij al uw stappen en zelf in uw naam een groot aantal van deze formaliteiten zal vervullen. Toch moet u zelf nog andere stappen zetten.

6. Meld uw activiteit aan de pensioendienst
In elk geval vóór het begin van uw nieuwe beroepsactiviteit moet u uw pensioendienst (voor de ambtenaren de Pensioendienst van de Overheidssector (PDOS), voor de werknemers, de Rijksdienst Voor Pensioenen (RVP)) op de hoogte brengen van het starten van uw activiteit. Indien u ouder dan 65 jaar bent en reeds een pensioen ontvangt, bent u hiervan vrijgesteld.

7. Sluit aan bij een sociaalverzekeringsfonds
Als zelfstandige moet u sociale bijdragen betalen. Ook als u uw activiteit uitoefent als gepensioneerde. Daarom moet deze aansluiting geregeld zijn ten laatste op de dag van het begin van de effectieve uitoefening van de zelfstandige activiteit.

Indien u nalaat dit te doen, zal het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) u vragen om uw aansluiting in orde te brengen. Als u het niet doet, dan wordt u automatisch aangesloten bij de Nationale Hulpkas voor Zelfstandigen en kan er een boete komen.

Het sociaalverzekeringsfonds zal dan uw bijdragen berekenen in functie van uw inkomsten. Tot in 2014 werden de sociale bijdragen berekend op de inkomsten van drie jaar tevoren, eventueel geplafonneerd. Sinds 1 januari 2015 worden de definitieve sociale bijdragen berekend op de inkomsten van het jaar zelf. Aan het begin van elk trimester (in januari, april, juli en oktober), krijgt u een vervalbericht met de bedragen die u uiterlijk vóór het einde van het trimester moet betalen.

Als startende zelfstandige gepensioneerde kunt u echter een aanvraag indienen om in het begin vrijgesteld te worden van de betaling van deze bijdragen. Dit kan dan later in functie van uw werkelijke inkomsten geregulariseerd worden. Let op: het sociaalverzekeringsfonds zal voor zijn werk een kleine bijdrage (rond de 3 %) aanrekenen.

Ook indien u een vennootschap opricht om uw zelfstandige activiteiten uit te oefenen, moet u zich zelf, maar ook uw vennootschap aansluiten bij een sociaalverzekeringsfonds.

8. Sluit aan bij een ziekenfonds
Als u uw hele leven gewerkt hebt, dan bent u zeker aangesloten bij een ziekenfonds. Uw ziekenfonds moet echter op de hoogte zijn van uw nieuwe activiteit als zelfstandige. Aan uw rechten op het vlak van de ziekteverzekering zal er niet veel veranderen.

9. Heb ik extra bescherming nodig?
Dit is vooral een kwestie van verzekeringen. Het is misschien wijs een verzekering aan te gaan voor uw aansprakelijkheid.

Als u met verschillende vennoten werkt, dan kunt u kiezen voor een aandeelhoudersovereenkomst met aankoopoptie, gekoppeld aan een overlijdensverzekering. Zo zal uw werk ook na uw verdwijnen kunnen verdergezet worden.

Het is zeker aangewezen advies te vragen aan uw financieel adviseur of uw verzekeringsmakelaar. Zij kunnen u verwijzen naar het product dat in uw situatie past.

10. Kan ik nog een IPT (Individuele pensioentoezegging) afsluiten?

Neen, dit is niet meer mogelijk.
Indien iemand al gepensioneerd is – welke ook de leeftijd – en die persoon ontvangt reeds een wettelijk pensioen (als werknemer of ambtenaar), dan kan hij geen IPT meer afsluiten. Zelfs al heeft die persoon een onderneming.

Het zit erop, u hebt zowat alle formaliteiten vervuld! U kunt nu eindelijk met uw activiteit starten.