Nog andere vormen van verloning voor een bezoldigd bedrijfsleider

Er resteert ons nog enkele manieren te presenteren waarop een bezoldigde bedrijfsleider een interessante verloning kan krijgen, zonder een hoog - en zwaar belast - salaris te ontvangen.

Een forfaitaire onkostenvergoeding

Het kan gebeuren dat een bedrijfsleider bepaalde kosten aangaat die eigenlijk door de vennootschap zouden gedragen moeten worden. Hiervoor kan hij een forfaitaire vergoeding ontvangen, die niet als een loon beschouwd wordt. In het geval van een forfaitaire vergoeding wordt er verondersteld dat er geen verantwoordingsstukken moeten voorgelegd worden. Let op: dit alles moet redelijk zijn. Een overdreven onkostenvergoeding kan slechts de argwaan van de belastingdiensten wekken. Denk eraan dat het mogelijk is met de fiscus hierover tot een ruling te komen.

Varia

De fiscale wetgeving voorziet dat de vennootschap bepaalde privékosten mag betalen. Zo kan je polis hospitalisatieverzekering door je vennootschap betaald worden, al is er in dat geval geen fiscale aftrek van de premies voor de vennootschap. Dit wordt dan beschouwd als een sociaal voordeel waarop je geen sociale bijdragen moet betalen, en de uitkeringen worden ook niet belast. Hetzelfde kan gebeuren met de polis van je verzekering gewaarborgd inkomen, ongevallenverzekering, enz.

Werknemers - en als bezoldigde bedrijfsleider ben je een werknemer van je vennootschap - hebben recht op tal van sociale voordelen. Zo kan je vennootschap je maaltijdcheques, ecocheques, enz. toekennen. Daarop betaal je geen personenbelasting en deze voordelen tellen ook niet mee bij de berekening van je sociale bijdragen. Voor de vennootschap zijn het wel aftrekbare kosten. Opgelet, er kunnen geen maaltijdcheques uitgereikt worden indien er een vergoeding is van de werkelijke kosten voor maaltijden, wat enigszins logisch is.

Opbouw van een aanvullend pensioen

Een bezoldigde bedrijfsleider kan nog een ander interessant voordeel genieten. De vennootschap kan in het voordeel van haar bedrijfsleider een extrawettelijk pensioen opbouwen en de kosten hiervan als beroepskosten aangeven. Er zijn hier echter wel beperkingen. Dit extrawettelijk pensioen betreft meestal het opbouwen van een kapitaal met stortingen in een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).  Ook kan de vennootschap voor haar bedrijfsleider een Individuele Pensioentoezegging (IPT) onderschrijven, waarbij het bedrijf eveneens de premies betaalt. De vennootschap mag al die premies aftrekken als beroepskost, op voorwaarde dat daarbij de 80%-regel nageleefd wordt. Deze regel bepaalt dat het wettelijke pensioen en het aanvullende bedrijfspensioen samen niet hoger mogen liggen dan 80% van de laatste brutobezoldiging van de begunstigde. Let op: hiervoor is het nodig dat er een maandelijkse verloning bestaat, anders worden de premies voor de bedrijfsleider belast als voordeel van alle aard.

We hebben gezien dat er tal van mogelijkheden bestaan om goed de kost te verdienen zonder een hoog salaris te hebben. Alles is een kwestie van juiste berekening. Je moet dus exact weten welk netto-inkomen je maandelijks privé moet ontvangen, en hoeveel de vennootschap kan betalen. Werk met een goede boekhouder, denk je niet?