MyPension.be: van waar komen we?

Op 25 mei 2010 lanceerde de Rijksdienst voor Pensioenen de website MyPension.be. Dankzij deze interactieve website hebben (toekomstige) gepensioneerden toegang tot hun pensioendossier en kunnen zo de evolutie van hun pensioen volgen.

De eerste stappen
In het beginstadium was MyPension.be enkel voor de 3.500.000 werknemers en de 1.900.000 gepensioneerde werknemers en zelfstandigen. Werknemers konden de gegevens van hun loopbaan raadplegen, een simulatie van hun pensioen krijgen en de evolutie van hun pensioenaanvraag volgen. Gepensioneerden konden de website gebruiken om onder meer de datum van de volgende storting van hun pensioen te consulteren of om hun gegevens aan te passen.

Evolutie
Sinds de lancering heeft de website een hele evolutie gekend. Doorheen de jaren werden immers steeds meer gegevens aan de dossiers toegevoegd. Er kwamen ook nieuwe functies en de website richtte zich tot een veel ruimer publiek.

Evolutie parallel met die van de pensioendiensten
De evolutie van de website volgt de evolutie van de pensioendiensten zelf. Vroeger was het systeem "verzuild" en bestonden er drie aparte instellingen. Voor de ambtenaren bestond er de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS), voor de bedienden de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en voor de zelfstandigen het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Vandaar ook de moeilijkheid voor mensen met een gemengde carrière, waarvan de loopbaan afhing van verschillende systemen. Op 1 april 2016 zijn de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) en de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) gefuseerd om samen de Federale Pensioendienst - kortweg FPD of dé Pensioendienst - te vormen.

Toekomst
Bedoeling is dat mypension.be tegen 2017 uitgroeit tot het pensioenportaal voor alle gepersonaliseerde informatie over wettelijke en aanvullende pensioenen voor de actieve en gepensioneerde werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Daarmee zal de website een uniek "aanspreekpunt" zijn voor de hele bevolking. Een enorme vooruitgang vergeleken met de situatie van enkele jaren geleden.